Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

22.03.2022

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodyka badań etnograficznych
 • filozofia
 • klasyczne teksty etnologii i antropologii kulturowej
 • metodologia nauk społecznych
 • teorie kultury
 • najnowsze kierunki w antropologii
 • etnologia Azji

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem różnych zagadnień, czyli filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą etnologiczny obszar. Studenci poznają rewiry historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów, historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim to badania oparte na bezpośrednim doświadczeniu studentów zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: metodyka badań etnograficznych, filozofia, klasyczne teksty etnologii i antropologii kulturowej, metodologia nauk społecznych, teorie kultury, najnowsze kierunki w antropologii, etnologia Azji, etnografia Europy Wschodniej, wprowadzenie do antropologii wizualnej, komunikacja i porozumienie, kultura ludowa w mieście, antropologia ekologiczna, analiza dyskursu w badaniach mobilności, współczesne metody prowadzenia badań terenowych. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach badania opinii publicznej, reklamie.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dominika, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to uczelnia, na której studia wymagają aktywności, zaangażowania i poważnego podejścia. Warto się uczyć, warto zdobywać wiedzę; zwłaszcza na takiej uczelni.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - ważne informacje

Etnologia i antropologia kulturowa studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię i antropologię kulturową:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania kierunków i nurtów w antropologii,
 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • antropologicznych kontekstów kultury współczesnej,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • teoretycznego ujmowania różnych aspektów kultury,
 • współczesnych dylematów antropologii,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • centrach badania opinii publicznej,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)