Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Europeistyka- integracja europejska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o korzeniach integracji europejskiej, podstawach instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej, tradycji i kulturze państw europejskich, a także wiedzy o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: socjologia ogólna, współczesne systemy polityczne, historia społeczna Europy, nauka o państwie i polityce, społeczeństwa i kultury Europy, idee polityczne współczesnej Europy, prawo międzynarodowe publiczne, procesy integracyjne w Europie, samorząd lokalny w Europie, administracja publiczna w państwach europejskich, europejski obszar szkolnictwa wyższego, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europejskie struktury współpracy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki- integracji europejskiej będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krzysiek, student Europeistyki- integracji europejskiej mówi:

„Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę- integrację europejską:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym,
 • pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia,
 • europejskiej opinii publicznej,
 • zachowania uczestników procesów integracyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka- integracja europejska:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komentarze (0)