Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska

Europeistyka- integracja europejska UW

Europeistyka- integracja europejska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Europeistyka- integracja europejska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o korzeniach integracji europejskiej, podstawach instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej, tradycji i kulturze państw europejskich, a także wiedzy o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu.

Studia na kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Praca w instytucjach UE, Fundusze UE i przedsiębiorczość (na pierwszym stopniu), Fundusze Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing Europejski (na drugim stopniu).

Specjalność Praca w instytucjach UE zakłada pozyskanie wiedzy o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach Unii Europejskiej oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

Specjalność Fundusze UE i przedsiębiorczość to wiedza o zasadach pozyskiwania oraz o zarządzaniu funduszami unijnymi oraz poznanie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Specjalność Dyplomacja Unii Europejskiej zakłada nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach dyplomatycznych, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych, np. Unii Europejskiej, a także wykonywania zadań związanych z europejską polityką Polski i polityką zagraniczną prowadzoną przez Unię Europejską.

Specjalność Marketing Europejski skierowana jest do osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: socjologia ogólna, współczesne systemy polityczne, historia społeczna Europy, nauka o państwie i polityce, społeczeństwa i kultury Europy, idee polityczne współczesnej Europy, prawo międzynarodowe publiczne, procesy integracyjne w Europie, samorząd lokalny w Europie, administracja publiczna w państwach europejskich, europejski obszar szkolnictwa wyższego, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europejskie struktury współpracy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki- integracji europejskiej będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krzysiek, student Europeistyki- integracji europejskiej mówi:

„Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Europeistykę- integrację europejską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym,
 • pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia,
 • europejskiej opinii publicznej,
 • zachowania uczestników procesów integracyjnych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Europeistyka- integracja europejska:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komentarze (0)