Europeistyka - integracja europejska

Europeistyka - integracja europejska

Europeistyka - integracja europejska

10.04.2022

Europeistyka - integracja europejska – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku europeistyka - integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku europeistyka - integracja europejska w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka i integracja europejska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia ogólna
 • współczesne systemy polityczne
 • historia społeczna Europy
 • nauka o państwie i polityce
 • społeczeństwa i kultury Europy
 • idee polityczne współczesnej Europy
 • prawo międzynarodowe publiczne

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Europeistyka- integracja europejska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o korzeniach integracji europejskiej, podstawach instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej, tradycji i kulturze państw europejskich, a także wiedzy o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: socjologia ogólna, współczesne systemy polityczne, historia społeczna Europy, nauka o państwie i polityce, społeczeństwa i kultury Europy, idee polityczne współczesnej Europy, prawo międzynarodowe publiczne, procesy integracyjne w Europie, samorząd lokalny w Europie, administracja publiczna w państwach europejskich, europejski obszar szkolnictwa wyższego, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europejskie struktury współpracy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki- integracji europejskiej będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krzysiek, student Europeistyki- integracji europejskiej mówi:

„Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę- integrację europejską:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym,
 • pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia,
 • europejskiej opinii publicznej,
 • zachowania uczestników procesów integracyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka- integracja europejska:

Absolwent kierunku Europeistyka- integracja europejska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka - integracja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)