Administracja

Administracja

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania - kierunki studiów

Administracja – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 2021

Studia na kierunku administracja w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie informacyjne,
 • legislacja administracyjna,
 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • historia administracji,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • nauka o administracji,
 • prawo administracyjne,
 • prawo finansowe,
 • prawo konstytucyjne

 

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to niepubliczna uczelnia, oferująca kandydatom szereg kierunków w zakresie dyscyplin ekonomicznych. Jedną z propozycji edukacyjnych jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Administracja w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nauk społecznych, które łączą w sobie nauki o prawie, nauki o administracji, oraz najważniejsze zagadnienia z obszaru ekonomii. Studenci uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, poprawnie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Ponadto, zdobywają umiejętność wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: technologie informacyjne, legislacja administracyjna, mikroekonomia, makroekonomia, historia administracji, ustrój organów ochrony prawnej, nauka administracji, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo konstytucyjne. Studia na kierunku Administracja w SWEiZ to przygotowanie do pracy w krajowej administracji skarbowej, instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych, instytucjach społeczno-opiekuńczych, agendach i urzędach unijnych oraz instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.

 

Opinie

Kandydaci na studia poszukują nie tylko odpowiedniego kierunku kształcenia, lecz także najlepszych warunków do zdobywania wykształcenia. Jakie ma Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi opinie? Klaudia, studentka Administracji mówi:

„Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania to miejsce, w którym nauka sprawia przyjemność. Wykładowcy prowadzą zajęcia w taki sposób, aby w każdym z nas rósł apetyt na wiedzę.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Łódź

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania:

Absolwent Administracji w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
 • procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
 • rozpoznawania modeli administracji publicznej,
 • rozumienia systemu organizacji administracji publicznej,
 • form aktywności administracji publicznej państwa,
 • klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu,
 • metod badań socjologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowej administracji skarbowej,
 • instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych,
 • instytucjach społeczno-opiekuńczych, realizujących rządową politykę rodzinną i senioralną,
 • agendach i urzędach unijnych,
 • instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)