Filologia bałtycka

Filologia bałtycka

Filologia bałtycka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „F” kandydaci odnajdą Filologię bałtycką, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka dwóch języków: litewskiego i łotewskiego. Studenci nabywają umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego, porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego, integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych.

W programie nauczania występują następujące przedmioty: gramatyka opisowa języka litewskiego, bałtystyczne konserwatorium literaturoznawcze, gramatyka opisowa języka łotewskiego, translatorium litewskie, wiedza o krajach bałtyckich, językoznawstwo historyczno- porównawcze, historia współczesnej literatury litewskiej, typologia języków, antropologia słowa, łacina, translatorium łotewskie, lektura tekstów litewskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać jako tłumacz i konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dagmara, studentka Filologii bałtyckiej mówi:

„Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię bałtycką na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • znajomości języka litewskiego,
  • znajomości języka łotewskiego,
  • gramatyki opisowej i porównawczej,
  • metodyki nauczania języków obcych,
  • historii i współczesności krajów bałtyckich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia bałtycka:

Absolwent kierunku Filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

  • tłumacz,
  • konsultant,
  • nauczyciel.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia bałtycka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)