Filologia bałtycka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli to właśnie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, i ich historia wzbudzają Twoje zainteresowanie – wiedz, że powinieneś studiować bałtystykę, czyli filologię bałtycką.

 

Program studiów i przedmioty

Języki, które będziesz przyswajać podczas studiów na kierunku filologia bałtycka to język litewski oraz język łotewski. Program tych studiów obejmuje również gramatykę opisową i historyczną obu języków oraz historię ogólną krajów nadbałtyckich. Na zajęciach będzie omówiona szczegółowo historia literatury litewskiej oraz źródła tradycji łotewskiej. Brzmi interesująco, prawda? A to jeszcze nie koniec – na trzecim roku odbywają się również zajęcia z translatoryki litewskiej. Zostanie Ci również przybliżona współczesna sytuacja polityczna, gospodarcza, i społeczno-kulturalna Litwy i Łotwy, a także posiądziesz orientację we współczesnym życiu kulturalnym obu krajów. Program studiów przewiduje również przedmioty ogólno-humanistyczne takie jak: antropologia kultury, historia filozofii czy tradycja biblijna i antyczna w kulturze. Uniwersytet Warszawski natomiast stwarza dla studentów również możliwości wyjazdu na stypendialne kursy językowe do uczelni w Rydze i Wilnie, z racji współpracy z nimi.

Jako absolwent kierunku filologia bałtycka będziesz posiadać podstawowe umiejętności językowe dla języka litewskiego oraz łotewskiego, świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy oraz umiejętność porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię bałtycką, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka,język obcy, język mniejszości narodowej, geografia, informatyka, historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA BAŁTYCKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię bałtycką

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przekładu tekstów z języków bałtyckich na język polski
 • kulturoznawstwa
 • filozofii
 • języka łacińskiego
 • historii, literatury i tradycji krajów nadbałtyckich
 • językoznawstwa

Jak wyglądają studia na kierunku filologia bałtycka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia bałtycka jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku filologicznego będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, nauk filologicznych czy językoznawczych. Ponadto dowiesz się więcej na temat kultury i historii krajów bałtyckich. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących kierunków powiązanych z tymi zagadnieniami, między innym takich jak:

 • Źródła tradycji krajów bałtyckich
 • Historia krajów bałtyckich
 • Antropologia kultury
 • Gramatyka opisowa języka litewskiego

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich umiejętności językowych. Tym samym nauczysz się języka litewskiego i łotewskiego, z których osiągniesz poziom zaawansowany. Ponadto poznasz zasady dokonywania analizy i interpretacji tekstów literackich oraz wybranych zjawisk kulturowych. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA BAŁTYCKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku film i multimedia

Absolwent kierunku filologia bałtycka znajdzie zatrudnienie jako:
 • biurach tłumaczeń
 • firmach litewskich/łotewskich na rynku polskim
 • pracownik ambasady
 • turystyce (tłumacz)
 • muzeach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA BAŁTYCKA

Komentarze (0)