Filologia bałtycka

Filologia bałtycka

Filologia bałtycka

22.03.2022

Filologia bałtycka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia bałtycka w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia bałtycka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa języka litewskiego
 • bałtystyczne konserwatorium literaturoznawcze
 • gramatyka opisowa języka łotewskiego
 • translatorium litewskie
 • wiedza o krajach bałtyckich
 • językoznawstwo historyczno- porównawcze

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „F” kandydaci odnajdą Filologię bałtycką, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest praktyczna nauka dwóch języków: litewskiego i łotewskiego. Studenci nabywają umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego, porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego, integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania występują następujące przedmioty: gramatyka opisowa języka litewskiego, bałtystyczne konserwatorium literaturoznawcze, gramatyka opisowa języka łotewskiego, translatorium litewskie, wiedza o krajach bałtyckich, językoznawstwo historyczno- porównawcze, historia współczesnej literatury litewskiej, typologia języków, antropologia słowa, łacina, translatorium łotewskie, lektura tekstów litewskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać jako tłumacz i konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dagmara, studentka Filologii bałtyckiej mówi:

„Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA BAŁTYCKA - ważne informacje

Filologia bałtycka studia 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię bałtycką na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języka litewskiego,
 • znajomości języka łotewskiego,
 • gramatyki opisowej i porównawczej,
 • metodyki nauczania języków obcych,
 • historii i współczesności krajów bałtyckich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia bałtycka:

Absolwent kierunku Filologia bałtycka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • konsultant,
 • nauczyciel.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia bałtycka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku bez względu na uczelnię, w której odbywały studia.Osoby te zdają egzamin pisemny (test kwalifikacyjny) składający się z 2 części: a. język litewski (B2) i język łotewski (A2); b. historia i kultura krajów bałtyckich

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)