Fizyka

Fizyka

Fizyka

22.03.2022

Fizyka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • drgania i fale
 • fizyka statystyczna
 • mechanika kwantowa
 • chemia fizyczna
 • elektrodynamika
 • biofizyka doświadczalna
 • wstęp do fizyki subatomowej
 • ogólna teoria względności
 • analiza
 • matematyka

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Fizyka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: drgania i fale, fizyka statystyczna, mechanika kwantowa, chemia fizyczna, elektrodynamika, biofizyka doświadczalna, wstęp do fizyki subatomowej, ogólna teoria względności, analiza, matematyka, analiza sygnałów, podstawy pomiarowych technik geofizycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach przemysłowych, firmach telekomunikacyjnych, urzędach miar, firmach konsultingowych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, ośrodkach medycznych, ośrodkach meteorologicznych.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Tomek, student Fizyki mówi: 

„Każdemu, kto chce studiować Fizykę będę polecał Uniwersytet Warszawski, z jednego prostego powodu: tutaj każdy odnajdzie specjalność dla siebie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu zjawisk fizycznych w przyrodzie,
 • formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych,
 • technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego,
 • realizacji doświadczeń, opisu i interpretacji wyników,
 • zjawisk elektromagnetycznych i praw nimi rządzących,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • oceny niepewności pomiarów,
 • analizy danych pomiarowych,
 • fizyki statystycznej,
 • optyki okularowej,
 • obrazowania medycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • firmach telekomunikacyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • urzędach miar,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • ośrodkach medycznych,
 • ośrodkach meteorologicznych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia stacjonarne na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się na początku czerwca. Zazwyczaj postępowanie kwalifikacyjne toczy się jedną turą, natomiast w przypadku niewypełnienia limitu miejsc planowana jest druga tura rekrutacji, rozpoczynają się w połowie sierpnia. Od czego należy zacząć ubieganie się o miejsce na liście przyjętych? Od założenia indywidualnego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata – IRK. Za jego pośrednictwem kandydaci dodają uzyskane wyniki, wnoszą opłaty, a także otrzymują informacje o przebiegu rekrutacji i jej zakończeniu. Należy pamiętać o terminach. Na działania na naszym koncie mamy miesiąc.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które musimy złożyć w dziekanacie wtedy, gdy otrzymamy informację o przyjęciu na studiach. Pomimo tego, że o sytuacji kwalifikacyjnej dowiemy się z systemu internetowego, to dokumenty rekrutacyjne musimy złożyć w formie papierowej. Czy należy zrobić to osobiście? Tak, choć nie zawsze istnieje taka możliwość. Jeśli nie możemy udać się do dziekanatu, to osoba czyniąca to w naszym imieniu musimy zabrać ze sobą specjalne upoważnienie. A o jakie dokumenty chodzi? W naszej teczce powinny się znaleźć:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne mogą być zmienne, choć zazwyczaj oscylują one wokół 85 – 100 złotych. Każdy kandydat musi wnieść taką opłatę; inaczej nie weźmie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat powinien dokonać wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Fizyka jest przedstawicielką nauk ścisłych, zatem wiadome jest, że właśnie na przedmioty z tego obszaru kładziony jest największy nacisk w procesie rekrutacyjnym. Oczywiście, nie wolno zapomnieć nam o przygotowaniu się do przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. Startując na studia fizyczne można zdawać na maturze także chemię, bądź informatykę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na Fizykę mogą obliczyć szanse swojego kwalifikacyjnego powodzenia. Jak to zrobić? Wystarczy tylko podstawić wyniki do poniższego wzoru.

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka oryginalnego matury;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci oraz finaliści następujących konkursów:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)