Geologia stosowana

Geologia stosowana

Geologia stosowana

22.03.2022

Geologia stosowana – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku geologia stosowana w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • geometria przestrzenna
 • hydrogeologia
 • podstawy geologii inżynierskiej
 • geologia dynamiczna
 • geologia historyczna
 • fizyka
 • geologia strukturalna
 • hydrologia i hydraulika
 • mineralogia

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. Jaki kierunek można obrać? Na przykład Geologię stosowaną, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Geologii. Założeniem kształcenia jest poznanie dyscyplin nauk przyrodniczych, stanowiących fundament dla zrozumienia i aplikacji procesów kształtujących środowisko geologiczne. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Studia na kierunku Geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na trzy specjalności: Inżynieria surowców mineralnych, Geodynamika i kartowanie geologiczne, Geoinżynieria. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: matematyka, geometria przestrzenna, hydrogeologia, podstawy geologii inżynierskiej, geologia dynamiczna, geologia historyczna, fizyka, geologia strukturalna, hydrologia i hydraulika, mineralogia, odnawialne źródła energii, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geoinformatyka w geologii, inżynieria surowców mineralnych, ochrona wód podziemnych, podstawy mechaniki gruntów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geologii stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej, placówkach naukowych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Błażej, student Geologii stosowanej mówi:

„Nauka na Uniwersytecie Warszawskim to bardzo konkretne zagłębianie się w studiowaną dziedzinę. Zdobywamy wiedzę szczegółową, dzięki czemu żadne zagadnienie nie będzie miało przed nami tajemnic.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GEOLOGIA STOSOWANA - ważne informacje

Geologia stosowana studia

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geologię stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
 • planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
 • przeprowadzania badań terenowych i badań laboratoryjnych,
 • paleontologii,
 • stosowania geochemicznych metod badawczych,
 • geologii złóż,
 • geochemii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geologia stosowana:

Absolwent kierunku Geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych,
 • komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych,
 • administracji państwowej,
 • placówkach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz do wyboru: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geologia stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geologii UW

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)