Germanistyka UW

Germanistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski, jak na największą rodzimą uczelnię przystało, oferuje kandydatom na studia wiele różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Germanistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Neofilologii. Założeniem kształcenia jest nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym.

Studia na kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim podzielone są na bloki zajęć do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie, Helwetologia. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: krajoznawstwo, gramatyka opisowa języka niemieckiego, historia literatury niemieckiej, psychopedagogika, historia Niemiec, literatura niemieckojęzyczna, analiza składni języka niemieckiego, teoria i metody badań literackich, tłumaczenie dokumentów, stosunki polsko- niemieckie, etykieta językowa, edytorstwo tekstów dawnych, teoria i praktyka przekładu literackiego, korespondencja w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać jako tłumacze tekstów literackich, krytycy literaccy i teatralni, dziennikarze, nauczyciele, pracownicy administracji publicznej.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Iwona, studentka Germanistyki mówi:

„Czego powinniśmy wymagać od studiów? Tego, aby były ciekawe i nauka sprawiała przyjemność, a nie stanowiła nudnego obowiązku. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim bo tutaj odnalazłam to, czego chciałam.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów,
 • relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego,
 • głównych kierunków rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią, kulturą, literaturą, językiem krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • najważniejszych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • kompleksowej natury języka niemieckiego,
 • wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i integrowania informacji,
 • integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin językoznawczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Germanistyka:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz tekstów literackich,
 • krytyk literacki i krytyk teatralny,
 • dziennikarz,
 • nauczyciel,
 • pracownik administracji publicznej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język niemiecki.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Germanistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

Komentarze (0)