Germanistyka

Germanistyka

Germanistyka

22.03.2022

Germanistyka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku germanistyka w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku germanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • krajoznawstwo
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • historia literatury niemieckiej
 • psychopedagogika
 • historia Niemiec
 • literatura niemieckojęzyczna
 • analiza składni języka niemieckiego
 • teoria i metody badań literackich

 

Uniwersytet Warszawski, jak na największą rodzimą uczelnię przystało, oferuje kandydatom na studia wiele różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Germanistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: krajoznawstwo, gramatyka opisowa języka niemieckiego, historia literatury niemieckiej, psychopedagogika, historia Niemiec, literatura niemieckojęzyczna, analiza składni języka niemieckiego, teoria i metody badań literackich, tłumaczenie dokumentów, stosunki polsko- niemieckie, etykieta językowa, edytorstwo tekstów dawnych, teoria i praktyka przekładu literackiego, korespondencja w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać jako tłumacze tekstów literackich, krytycy literaccy i teatralni, dziennikarze, nauczyciele, pracownicy administracji publicznej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Iwona, studentka Germanistyki mówi:

„Czego powinniśmy wymagać od studiów? Tego, aby były ciekawe i nauka sprawiała przyjemność, a nie stanowiła nudnego obowiązku. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim bo tutaj odnalazłam to, czego chciałam.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GERMANISTYKA - ważne informacje

Germanistyka studia Warszawa

Germanistyka studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów,
 • relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego,
 • głównych kierunków rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad historią, kulturą, literaturą, językiem krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • najważniejszych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • kompleksowej natury języka niemieckiego,
 • wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i integrowania informacji,
 • integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin językoznawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Germanistyka:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz tekstów literackich,
 • krytyk literacki i krytyk teatralny,
 • dziennikarz,
 • nauczyciel,
 • pracownik administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język niemiecki, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w języku niemieckim i sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i literaturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)