Historia i kultura Żydów

Historia i kultura Żydów

Historia i kultura Żydów UW

Historia i kultura Żydów – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Historia i kultura Żydów, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Historycznym. Założeniem kształcenia jest poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają także kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i języka hebrajskiego.

Studia na kierunku Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: historia języka jidysz, nowoczesna tożsamość żydowska, historiografia żydowska, tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim, edytorstwo źródeł żydowskich, historia i kultura Żydów- stare i nowe perspektywy badawcze, Żydzi w Warszawie 1939- 1945. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii i kultury Żydów na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Adam, student Historii i kultury Żydów mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest uczelnią prestiżową i studiowanie jest dużym powodem do dumy.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię i kulturę Żydów na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii Żydów,
  • języka jidysz i języka hebrajskiego,
  • muzealnictwa żydowskiego,
  • historii Izraela.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia i kultura Żydów:

Absolwent kierunku Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • edukacji,
  • kulturze,
  • organizacjach pozarządowych,
  • administracji.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia i kultura Żydów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)