Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Historię sztuki, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, teatru i filmu oraz szeroko pojętej historii kultury. Studenci otrzymują możliwość poznania specyfiki sztuki danego regionu, zyskują umiejętność pracy z zabytkami, zwiedzają obiekty niedostępne dla osób postronnych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: ikonografia średniowieczna, historia sztuki starożytnej, historia sztuki średniowiecznej w Polsce, dzieje historii sztuki, arcydzieła sztuki współczesnej, film jako źródło historyczne, historia sztuki nowożytnej, warsztat badawczy historyka sztuki, historie fotografii, kostiumologia, przedmiot metody historii sztuki, ikonografia nowożytna, moda w przedwojennej Polsce, dzieje myśli o sztuce. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w placówkach muzealnych, domach kultury, urzędach miasta, urzędach konserwatorskich, szkołach, galeriach sztuki.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Robert, student Historii sztuki mówi:

„Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim to studia, na których nie można się nudzić. Oprócz tradycyjnych zajęć, mamy wiele praktyk terenowych, wyjeżdżamy na obozy naukowe; naprawdę dużo się dzieje. Polecam każdemu, kto chce zostać historykiem sztuki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki stosowanych w historii sztuki metod badawczych,
 • historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej,
 • historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej,
 • rozpoznawania przemian w obszarze sztuki nowożytnej,
 • rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków,
 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • funkcjonowania rynku dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach muzealnych,
 • domach kultury,
 • urzędach miasta,
 • urzędach konserwatorskich,
 • galeriach sztuki,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz do wyboru: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia sztuki - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)