Iberystyka

Iberystyka

Iberystyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Iberystyka – Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Studia na kierunku iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku iberystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • język i kultura baskijska
 • język i kultura galisyjska
 • literatura Hiszpanii
 • wiedza o literaturze
 • historia Hiszpanii
 • praktyczna nauka języka portugalskiego
 • historia Portugalii
 • język i kultura katalońska

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „I” kandydaci odnajdą Iberystykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat języków hiszpańskiego i portugalskiego, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka hiszpańskiego, język i kultura baskijska, język i kultura galisyjska, literatura Hiszpanii, wiedza o literaturze, historia Hiszpanii, praktyczna nauka języka portugalskiego, historia Portugalii, język i kultura katalońska, gramatyka opisowa języka portugalskiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Magda, studentka Iberystyki mówi:

„Hiszpania i Portugalia to miejsca na mapie, do których zawsze chciałam pojechać i chłonąć każdy ich aspekt; muzykę, kuchnię, filozofię. Studiując na Uniwersytecie Warszawskim odbywam swego rodzaju podróż do tych wymarzonych miejsc.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

IBERYSTYKA - ważne informacje

Iberystyka studia Warszawa

Iberystyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej i portugalskiej,
 • metod badawczych w zakresie teorii języka, przekładu i literaturoznawstwa,
 • cywilizacji i kultury Hiszpanii i Portugalii oraz krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Iberystyka:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • urzędach,
 • przedsiębiorstwach,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskie i portugalskiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)