Iberystyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Język hiszpański to jeden z najczęściej używanych języków na świecie. Używa go obecnie ponad 550 milionów ludzi w prawie wszystkich częściach globu – od Ameryki Południowej, poprzez Afrykę aż po Europę. Jest to jeden z wielu powodów by zacząć studia na kierunku Iberystyka. Kultura latynoska to także wspaniały dorobek kulturowy i niepowtarzalna mentalność. Jeżeli zatem chciałbyś poznać tę unikalną kulturę to jest to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Filologię hiszpańską możesz zacząć w jednym z dwóch toków nauczania. Pierwszy, trwający cztery lata, jest przeznaczony dla osób, które będą zaczynać naukę języka od podstaw. Druga możliwość skierowana jest do osób, które posługują się językiem hiszpańskim w stopniu średniozaawansowanym (poziom minimum B1). Studia licencjackie trwają wtedy trzy lata. Oprócz zajęć z zakresu praktycznego nauczania języka zapoznasz się z kulturą, literaturą i historią krajów hiszpańskiego kręgu kulturowego. Dostępne są zwykle dwie specjalności: nauczycielska i tłumaczeniowa.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Iberystyki? Po ukończeniu tych studiów filologicznych będziesz mógł podjąć pracę jako nauczyciel języka hiszpańskiego (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej) lub tłumacz. Swoją karierę będziesz też mógł rozpocząć w agendach rządowych oraz pozarządowych, służbach dyplomatycznych i biurach turystycznych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów i interesujesz się kulturą latynoską to te studia umożliwią Ci ciekawą karierę zawodową w tej dziedzinie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na iberystykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, historia, historia sztuki, WOS, geografia.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK IBERYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku iberystyka

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU IBERYSTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując iberystykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstawowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych
  • interdyscyplinarnych kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego
  • zbliżonej do rodzimej znajomości jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
  • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej,
  • poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii; posługiwania się językiem naukowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

IBERYSTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

IBERYSTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

IBERYSTYKA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku iberystyka

Absolwent kierunku iberystyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
  • pracownik biura turystycznego,
  • tłumacz języka hiszpańskiego,
  • pracownik agendy rządowej oraz pozarządowej,
  • pracownik redakcji.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU IBERYSTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU IBERYSTYKA

Komentarze (0)