Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

22.03.2022

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • opis bibliograficzny
 • komunikacja interpersonalna
 • źródła informacji
 • informacja europejska
 • czytelnictwo
 • historia książki i bibliotek
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie
 • literatura piękna
 • metodologia badań

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej odnajdziemy kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, a także jej tworzenia, a także poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: opis bibliograficzny, komunikacja interpersonalna, źródła informacji, informacja europejska, czytelnictwo, historia książki i bibliotek, zagadnienia wydawnicze i księgarskie, literatura piękna, metodologia badań, społeczeństwo informacji i wiedzy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

 

Opinie

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Oliwia, studentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„Sprawdzona, pewna informacja to skarb, cenniejszy niż złoto. Uczę się badać, sprawdzać, analizować. To bardzo ciekawy temat. A mogę się tego uczyć za sprawą studiów na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej polskiej szkole wyższej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - ważne informacje

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia Warszawa

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia

InADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informację naukową i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów,
 • budowy, projektowania i zarządzania zasobami i systemami informacyjnymi,
 • ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną,
 • zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych,
 • sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kształtowania kultury czytelniczej,
 • zasad komunikacji społecznej i medialnej,
 • analizy działalności naukowej ośrodków badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych i fachowych,
 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach i centrach informacji,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)