Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Kryminologię, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat szeroko rozumianej problematyki przestępczości. Studenci poznają genezę zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: kryminologia stosowana, etyka służb publicznych, socjologia prawa, metodologia badań społecznych, historia przestępczości i kontroli przestępczości, wiktymologia, strategie zapobiegania przestępczości, zarządzanie ryzykiem w więzieniach, kryminologia ilościowa, psychopatologia kryminalna, resocjalizacja w społeczności lokalnej, granice praw i wolności człowieka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Adrianna, studentka Kryminologii mówi:

„Przestępczość i jej podstawy zawsze były dla mnie interesującym zagadnieniem. Bardzo poważnie podchodzę do tematu nauki i przyszłej pracy zawodowej, dlatego podjęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kryminologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych, psychologicznych i społecznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego działania,
 • prawa karnego,
 • polityki kryminalnej,
 • analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań,
 • planowania i prowadzenia badań naukowych,
 • zbierania informacji oraz ich weryfikowania,
 • tworzenia strategii zabezpieczania imprez masowych,
 • wiktymologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • policjant,
 • funkcjonariusz więzienny,
 • pracownik rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem,
 • kurator,
 • badacz problemów społecznych,
 • obrońca praw człowieka,
 • dziennikarz.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

O przyjęcie na studia, na kierunek Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Kryminologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Komentarze (0)