Logistyka i administrowanie w mediach

Logistyka i administrowanie w mediach

Logistyka i administrowanie w mediach

Logistyka i administrowanie w mediach – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logstyka i administrowanie w mediach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • zarządzanie
 • metody optymalizacji
 • prawo prasowa i autorskie
 • inżynieria systemów i analizy systemowej
 • gatunki i formaty we współczesnych mediach
 • ekonomia przedsiębiorstwa mediowego
 • europejskie systemy mediowe - prawo i instytucje

 

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Logistyka i administrowanie w mediach, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, obejmującej wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Studenci nabywają umiejętności zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania kadrami, zarządzania produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: ekonomia, zarządzanie, metody optymalizacji, prawo prasowa i autorskie, marketing, inżynieria systemów i analizy systemowej, gatunki i formaty we współczesnych mediach, ekonomia przedsiębiorstwa mediowego, europejskie systemy mediowe- prawo i instytucje. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logistyki i administrowania w mediach na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Szymon, student Logistyki i administrowania w mediach mówi:

„Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, oferująca nowoczesne kierunki i specjalności. Dlatego chciałem tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistyka i administrowanie w mediach:

Absolwent kierunku Logistyka i administrowanie w mediach na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania firmą,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • ekonomiki mediów,
 • reklamy i marketingu w sieci,
 • zarządzania bezpieczeństwem firmy,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi,
 • zarządzania kadrami,
 • zasad doboru personelu,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka i administrowanie w mediach:

Absolwent kierunku Logistyka i administrowanie w mediach na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja obejmuje dwa etapy: 1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 30%); 2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 70%).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Dziennikarstwi, Informacji i Bibliologii UW

Komentarze (0)