Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Logopedia ogólna i kliniczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie lingwistycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie wiedzy o języku, kultury języka, komunikacji językowej i pozajęzykowej, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii, stymulacji rozwoju języka i mowy dzieci w normie rozwojowej, a także psychologicznych i pedagogicznych podstaw wykonywania zawodu nauczyciela.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: psychologia rozwojowa i kliniczna, emisja głosu, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu, teoria lektury, nauki pomocnicze filologii polskiej, dyslalia, rozwój mowy dziecka, metodyka języka polskiego w szkole podstawowej, gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi, literatura współczesna w dydaktyce szkolnej, wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli nauczycieli logopedów w placówkach oświatowych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kasia, studentka Logopedii ogólnej i klinicznej mówi:

„Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa,
 • językoznawstwa,
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii,
 • medycznych podstaw logopedii,
 • sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia ogólna i kliniczna:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach powszechnych,
 • przedszkolach integracyjnych i specjalnych,
 • szkołach powszechnych,
 • szkołach integracyjnych i specjalnych,
 • poradniach społeczno- zawodowych,
 • gabinetach logopedycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)