Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna studia - kierunek studiów

Interesujesz się wadami wymowy wśród społeczeństwa i chciałbyś mieć wpływ na poprawę zaburzeń mowy lub zająć się jej profilaktyką? W ramach studiów będziesz mieć do wyboru wiele specjalności, dlatego jeżeli chciałbyś zająć się tym medycznym aspektem w przyszłości to Logopedia ogólna oraz kliniczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Studia łączą szeroką wiedzę teoretyczną z ciekawymi praktyczkami oraz ćwiczeniami. Pozwoli Ci to na prowadzenie terapii takich zaburzeń mowy jak: zaburzenia na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji. Przykładowymi przedmiotami będą: medyczne podstawy logopedii, psychologiczne podstawy logopedii, pedagogiczne podstawy logopedii, lingwistyczne podstawy logopedii czy dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Nauczysz się stosować podstawowe metody oraz techniki logopedyczne, dokonywania badań przesiewowych czy usprawniania narządów artykulacyjnych oraz usuwania wady wymowy. Jednym zdaniem zdobędziesz niezbędną wiedzę do podjęcia pracy logopedy.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Pracę będziesz mógł podjąć jako logopeda w przedszkolach oraz szkołach, a także jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych oraz integracyjnych. Będziesz mógł także pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych lub szpitalach. Jeżeli zatem zawsze chciałeś zostać logopedą to ten kierunek może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, biologia, historia, fizyka i astronomia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek logopedia ogólna i kliniczna prowadzony jest przez:

Wydział Polonistyki UW

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek logopedia ogólna i kliniczna prowadzony jest przez:

Wydział Medyczny WUM

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię ogólna i kliniczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w tym w zakresie systemów gramatycznego (fonologii, morfologii i składni) i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny,
  • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny (normy ortofonicznej i normy ortograficznej; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki); oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków ,
  • podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań  przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy,
  • akwizycji języka i mowy (komunikacji werbalnej i niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej. uwarunkowaniach psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
  • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
  • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
  • pracownik w szpitalu.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Komentarze (0)