Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Logopedia ogólna i kliniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Logopedia ogólna i kliniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | logopedia ogólna i kliniczna - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku logopedia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia ogólna i kliniczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię ogólna i kliniczną

W programie studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Wprowadzenie do nauki o języku
 • Wprowadzenie do zaburzeń mowy
 • Neurologia
 • Dysleksja rozwojowa
 • Podstawy foniatrii
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Emisja głosu
 • Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w tym w zakresie systemów gramatycznego (fonologii, morfologii i składni) i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny,
 • opisu i kwalifikacji wad wymowy,
 • wykorzystania podstawowych metod i technik badań logopedycznych,
 • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny (normy ortofonicznej i normy ortograficznej; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki); oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków ,
 • usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy,
 • podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań  przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy,
 • akwizycji języka i mowy (komunikacji werbalnej i niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej. uwarunkowaniach psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na ten moment możesz rozpocząć wyłącznie w trybie stacjonarnym. Warto byś jednak regularnie śledził oferty, jakie pojawiają się na aktualnym rynku akademickim. Studia stacjonarne, czyli dzienne wciąż stanowią jedną z najbardziej popularnych propozycji dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się wtedy od poniedziałku do piątku, więc systematycznie zdobywasz wiedzę, swoja wątpliwości na bieżąco możesz konsultować z wykładowcami. Dodatkowo jeśli będziesz kształcić się na uczelni państwowej, nie będziesz musiał uiszczać żadnych dodatkowych opłat.

 

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Program studiów i przedmioty

Na początku warto zwrócić uwagę na pewną innowacyjność tego kierunku. Łączy on bowiem przede wszystkim interdyscyplinarne zagadnienia związane z językoznawstwem, medycyną, psychologią i pedagogiką. Także osoby, które wybierają kształcenie na tym kierunku muszą mieć szerokie – iście humanistyczne – zainteresowania.

 

W programie studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logorytmika
 • dykcja i autokorekcja
 • teoria lektury 
 • anatomia i fizjologia człowieka 
 • pedagogika ogólna 
 • emisja głosu
 • pedagogika specjalna
 • pediatria
 • profiktyka logopedyczna 
 • neuropsychologia
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • neurologia

 

Studenci logopedii muszą otrzymać bowiem wszechstronne wykształcenie, które umożliwi pracę z osobami o różnym stopniu upośledzenia mowy. Dlatego tak ważne jest zadbanie o umiejętności logopedyczne. Znaczenie będą mieć także kompetencje miękkie – to dzięki nim praca z pacjentami będzie przynosić zamierzony efekt. Ważne jest, by studenci logopedii ogólnej i klinicznej otrzymali umiejętności z zakresu:

 • kwalifikacji wad wymowy;
 • usprawniania narządów artykulacyjnych;
 • usuwania wad wymowy.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Studia łączą szeroką wiedzę teoretyczną z ciekawymi praktyczkami oraz ćwiczeniami.

Pozwoli Ci to na prowadzenie terapii takich zaburzeń mowy jak: zaburzenia na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.

Przykładowymi przedmiotami będą: medyczne podstawy logopedii, psychologiczne podstawy logopedii, pedagogiczne podstawy logopedii, lingwistyczne podstawy logopedii czy dysleksja, dysgrafia i dysortografia.

Nauczysz się stosować podstawowe metody oraz techniki logopedyczne, dokonywania badań przesiewowych czy usprawniania narządów artykulacyjnych oraz usuwania wady wymowy. Jednym zdaniem zdobędziesz niezbędną wiedzę do podjęcia pracy logopedy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się wadami wymowy wśród społeczeństwa i chciałbyś mieć wpływ na poprawę zaburzeń mowy lub zająć się jej profilaktyką?

W ramach studiów będziesz mieć do wyboru wiele specjalności, dlatego jeżeli chciałbyś zająć się tym medycznym aspektem w przyszłości to Logopedia ogólna oraz kliniczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować logopedię ogólną i kliniczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logopdia ogólna i kliniczna:

Ile trwają studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna?

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę akademicką rozpoczynają zatem od kształcenia na studiach I stopnia. Trwają one trzy lata, więc sześć semestrów.

Dla przyszłych logopedów to czas zdobywania podstawowych kompetencji zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu powinno wiązać się z obroną pierwszej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zależy ci na pełni wykształcenia? Wybierz studia II stopnia – pozwolą ci one uzupełnić wiedzę i dodadzą nowe kwalifikacje. Po obronie drugiej – lecz najważniejszej pracy dyplomowej – otrzymasz tytuł zawodowy magistra. To dzięki niemu będziesz mógł znaleźć najbardziej satysfakcjonującą pracę.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Pracę będziesz mógł podjąć jako logopeda w przedszkolach oraz szkołach, a także jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych oraz integracyjnych.

Będziesz mógł także pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych lub szpitalachJeżeli zatem zawsze chciałeś zostać logopedą to ten kierunek może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
 • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
 • pracownik w szpitalu.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia ogólna i kliniczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia ogólna i kliniczna studia I stopnia

Logopedia ogólna i kliniczna studia II stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)