Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Dodaj do ulubionych

Logopedia ogólna i kliniczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Logopedia ogólna i kliniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Logopedia ogólna i kliniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię ogólna i kliniczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w tym w zakresie systemów gramatycznego (fonologii, morfologii i składni) i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny,
 • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny (normy ortofonicznej i normy ortograficznej; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki); oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków ,
 • podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań  przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy,
 • akwizycji języka i mowy (komunikacji werbalnej i niewerbalnej) dzieci w normie rozwojowej. uwarunkowaniach psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na ten moment możesz rozpocząć wyłącznie w trybie stacjonarnym. Warto byś jednak regularnie śledził oferty, jakie pojawiają się na aktualnym rynku akademickim. Studia stacjonarne, czyli dzienne wciąż stanowią jedną z najbardziej popularnych propozycji dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się wtedy od poniedziałku do piątku, więc systematycznie zdobywasz wiedzę, swoja wątpliwości na bieżąco możesz konsultować z wykładowcami. Dodatkowo jeśli będziesz kształcić się na uczelni państwowej, nie będziesz musiał uiszczać żadnych dodatkowych opłat.

 

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Na początku warto zwrócić uwagę na pewną innowacyjność tego kierunku. Łączy on bowiem przede wszystkim interdyscyplinarne zagadnienia związane z językoznawstwem, medycyną, psychologią i pedagogiką. Także osoby, które wybierają kształcenie na tym kierunku muszą mieć szerokie – iście humanistyczne – zainteresowania.

 

W programie studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logorytmika
 • dykcja i autokorekcja
 • teoria lektury 
 • anatomia i fizjologia człowieka 
 • pedagogika ogólna 
 • emisja głosu
 • pedagogika specjalna
 • pediatria
 • profiktyka logopedyczna 
 • neuropsychologia
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • neurologia

 

Studenci logopedii muszą otrzymać bowiem wszechstronne wykształcenie, które umożliwi pracę z osobami o różnym stopniu upośledzenia mowy. Dlatego tak ważne jest zadbanie o umiejętności logopedyczne. Znaczenie będą mieć także kompetencje miękkie – to dzięki nim praca z pacjentami będzie przynosić zamierzony efekt. Ważne jest, by studenci logopedii ogólnej i klinicznej otrzymali umiejętności z zakresu:

 • kwalifikacji wad wymowy;
 • usprawniania narządów artykulacyjnych;
 • usuwania wad wymowy.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Studia łączą szeroką wiedzę teoretyczną z ciekawymi praktyczkami oraz ćwiczeniami.

Pozwoli Ci to na prowadzenie terapii takich zaburzeń mowy jak: zaburzenia na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.

Przykładowymi przedmiotami będą: medyczne podstawy logopedii, psychologiczne podstawy logopedii, pedagogiczne podstawy logopedii, lingwistyczne podstawy logopedii czy dysleksja, dysgrafia i dysortografia.

Nauczysz się stosować podstawowe metody oraz techniki logopedyczne, dokonywania badań przesiewowych czy usprawniania narządów artykulacyjnych oraz usuwania wady wymowy. Jednym zdaniem zdobędziesz niezbędną wiedzę do podjęcia pracy logopedy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się wadami wymowy wśród społeczeństwa i chciałbyś mieć wpływ na poprawę zaburzeń mowy lub zająć się jej profilaktyką?

W ramach studiów będziesz mieć do wyboru wiele specjalności, dlatego jeżeli chciałbyś zająć się tym medycznym aspektem w przyszłości to Logopedia ogólna oraz kliniczna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować logopedię ogólną i kliniczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logopdia ogólna i kliniczna:

Ile trwają studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna?

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna dzielą się na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę akademicką rozpoczynają zatem od kształcenia na studiach I stopnia. Trwają one trzy lata, więc sześć semestrów.

Dla przyszłych logopedów to czas zdobywania podstawowych kompetencji zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu powinno wiązać się z obroną pierwszej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zależy ci na pełni wykształcenia? Wybierz studia II stopnia – pozwolą ci one uzupełnić wiedzę i dodadzą nowe kwalifikacje. Po obronie drugiej – lecz najważniejszej pracy dyplomowej – otrzymasz tytuł zawodowy magistra. To dzięki niemu będziesz mógł znaleźć najbardziej satysfakcjonującą pracę.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna? Pracę będziesz mógł podjąć jako logopeda w przedszkolach oraz szkołach, a także jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych oraz integracyjnych.

Będziesz mógł także pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych lub szpitalachJeżeli zatem zawsze chciałeś zostać logopedą to ten kierunek może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
 • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
 • pracownik w szpitalu.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Komentarze (0)