Muzykologia

Muzykologia

Muzykologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Muzykologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Studenci uczą się posługiwać wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz analizować dzieła muzyczne oraz dzieła słowno- muzyczne różnych epok.

W program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia muzyki średniowiecza, język łaciński dla muzykologów, analiza słuchowa literatury muzycznej, etnomuzykologia, zasady muzyki, propedeutyka muzykologii, historia muzyki antyku, historia muzyki baroku, polska muzyka ludowa, analiza harmoniczna, zarys dziejów muzyki staropolskiej, metody analizy muzycznej, język muzyczny baroku, laboratorium muzyki nowej, historia jazzu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim mogą wykorzystać w roli dziennikarzy, organizatorzy życie muzycznego, animatorzy kultury, nauczyciele.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Paulina, studentka Muzykologii mówi:

„Muzykologia to cudowna, ciekawa dziedzina. Warto poznawać ją z uznanymi profesorami. Warto poznawać ją na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk akustycznych związanych z powstawaniem i percepcją dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej,
 • analizy harmonicznej,
 • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych,
 • analizy polifonicznych utworów muzycznych,
 • analizy prawidłowości konstrukcyjnych utworów instrumentalnych, wokalnych i wokalno- instrumentalnych,
 • historii muzyki polskiej,
 • antropologii kulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Muzykologia:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • organizator życia muzycznego,
 • dziennikarz,
 • animator kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia muzyczne wybrać

Studia na kierunku Muzykologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia muzyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki muzyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)