Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Pedagogikę nauczycielską, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej. Studenci nabywają umiejętności, które związane są z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań społecznych, antropologia kulturowa, ewaluacja instytucji edukacyjnych, filozofia edukacji, pedagogika ogólna, andragogika, edukacja medialna, edukacja językowa, edukacja matematyczna, edukacja plastyczna, projektowanie pracy w szkole, emisja głosu, edukacja zdrowotna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki nauczycielskiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach, poradniach, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki nauczycielskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to studia praktyczne, przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu. Nauka to przecieranie ścieżek zawodowych, zdobywanie wiedzy o doświadczonych praktyków z długoletnim stażem pracy. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę nauczycielską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania badań empirycznych dotyczących praktyki edukacyjnej,
  • ewaluacji efektywności podejmowanych działań edukacyjnych w klasie szkolnej,
  • prowadzenia terapii pedagogicznej,
  • prowadzenia zajęć dydaktyczno– wyrównawczych oraz korekcyjno– kompensacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika nauczycielska:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedszkolach,
  • szkołach,
  • poradniach,
  • placówkach oświatowych,
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UW

Komentarze (0)