Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska UW

Pedagogika nauczycielska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Pedagogikę nauczycielską, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Pedagogicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej. Studenci nabywają umiejętności, które związane są z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk.

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na dwie specjalności: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia badań społecznych, antropologia kulturowa, ewaluacja instytucji edukacyjnych, filozofia edukacji, pedagogika ogólna, andragogika, edukacja medialna, edukacja językowa, edukacja matematyczna, edukacja plastyczna, projektowanie pracy w szkole, emisja głosu, edukacja zdrowotna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki nauczycielskiej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach, poradniach, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki nauczycielskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to studia praktyczne, przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu. Nauka to przecieranie ścieżek zawodowych, zdobywanie wiedzy o doświadczonych praktyków z długoletnim stażem pracy. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę nauczycielską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania badań empirycznych dotyczących praktyki edukacyjnej,
  • ewaluacji efektywności podejmowanych działań edukacyjnych w klasie szkolnej,
  • prowadzenia terapii pedagogicznej,
  • prowadzenia zajęć dydaktyczno– wyrównawczych oraz korekcyjno– kompensacyjnych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika nauczycielska:

Absolwent kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • przedszkolach,
  • szkołach,
  • poradniach,
  • placówkach oświatowych,
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UW

Komentarze (0)