Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Prawo finansowe i skarbowość, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: zarys prawa pracy, czynności bankowe, rachunkowość i sprawozdanie finansowe, sądownictwo administracyjne, zarys historii skarbowości, unia walutowa, prawo podatkowe Unii Europejskiej, wykładnia prawa podatkowego, podatki dochodowe, międzynarodowe prawo podatkowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, międzynarodowe prawo celne, prawo bankowe, odpowiedzialność w prawie budżetowym, ewidencja podatkowa, postępowanie podatkowe, prawo dewizowe, analiza podatkowa, kontrola podatkowa i skarbowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa finansowego i skarbowości na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji skarbowej, administracji celnej, administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową, izbach obrachunkowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, spółkach prawa handlowego, firmach konsultingowych, kancelariach doradców podatkowych.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Michalina, studentka Prawa finansowego i skarbowości mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to nie tylko etap wytężonej nauki. To także etap, w którym rozwijamy swój charakter i wiele innych, niezbędnych do życia kompetencji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo finansowe i skarbowość na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Prawo finansowe i skarbowość na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa bankowego i ubezpieczeniowego,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • źródeł polskiego prawa finansowego,
 • sądownictwa administracyjnego,
 • zasad tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw,
 • interpretowania norm prawa finansowego,
 • sporządzania deklaracji i informacji podatkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo finansowe i skarbowość:

Absolwent kierunku Prawo finansowe i skarbowość na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji skarbowej,
 • administracji celnej,
 • administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową,
 • izbach obrachunkowych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • spółkach prawa handlowego,
 • firmach konsultingowych,
 • kancelariach doradców podatkowych,
 • biurach rachunkowych,
 • podmiotach zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Na studia na kierunek Prawo finansowe i skarbowość na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo fifnasowe i skarbowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW

Komentarze (0)