Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość

Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Prawo finansowe i skarbowość stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

Prawo finansowe i skarbowość studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | prawo finansowe i skarbowość - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | prawo finansowe i skarbowość - uczelnie >

Prawo finansowe i skarbowość - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawo finansowe i skarbowość?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Dzięki Twojej naukowej optyce, prawo, finanse i wiedza o systemie podatkowym, staną się zbiorami zagadnień teoretycznych o skondensowanej i wartościowej części wspólnej, którą będziesz mógł nazwać swoim wykształceniem.

By sprawnie poruszać się po naukowych przestrzeniach kilku dziedzin, zgłębisz od podstaw każdą z nich. Poznasz źródła i tradycje, na których do dziś funkcjonuje system prawny w Polsce oraz takie, które dały początek bardziej współczesnym tekstom, dokumentom i rozwiązaniom prawnym.

Zapoznasz się z wykładnią prawa, która pozwoli Ci rozumieć, interpretować i formułować teksty w języku prawniczym, oswoisz system międzynarodowego prawa podatkowego oraz ten funkcjonujący w Unii Europejskiej, zetkniesz się z podstawami prawa pracy, prawem bankowym, karnym i finansowym.

Dowiesz się jak należy zarządzać finansami samorządu terytorialnego, prowadzić postępowanie administracyjne oraz sprawować kontrolę podatkową i skarbową.

Będziesz przygotowany do pozyskiwania, interpretowania i wykorzystywania w praktyce danych przydatnych w pracy prawnika i/lub finansisty, nauczysz się sporządzać deklaracje, pisma procesowe oraz wystąpienia publiczne.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polskiego prawa publicznego oraz jego powiązań z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym
 • pozyskiwania, interpretowania i wykorzystywania w praktyce danych przydatnych w pracy prawnika i finansisty
 • źródeł polskiego prawa finansowego, zmian zachodzących w nim na przestrzeni lat z uwzględnieniem najnowszych kierunków rozwoju systemu prawnego
 • rozumienia i formułowania tekstów prawniczych
 • struktury i sposobów funkcjonowania organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej
 • prawnych i podatkowych zasad prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości
 • znajomości terminologii prawnofinansowej w języku obcym
 • diagnozowania i przewidywania zmian zachodzących w prawie finansowym
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, pism procesowych i wystąpień ustnych
 • etyki zawodu prawnika

Jak wyglądają studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość ?

 

1. Tryb i typ studiów

Prawo finansowe i skarbowość to kierunek, który obecni można realizować jedynie w trybie niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru. Z tego względu jest to idealna opcja dla osób, którym zależy na połączeniu nauki z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową. Jeżeli zdecydujesz się na studia niestacjonarne będziesz musiał pamiętać o konieczności opłacenia czesnego, którego wysokość jest ustalana przez władze uczelni.

 

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Tematyka zajęć na kierunku prawo finansowe i skarbowość będzie oscylować głównie wokół nauk ekonomicznych, finansowych, prawniczych, administracyjnych i społecznych. Studenci będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawa podatkowego i bankowego i ich zastosowania w praktyce.

Co więcej, zaznajomisz się z takimi zagadnieniami jak: administracja finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa czy kontrola podatkowa i skarbowa. Jako student wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne i nauczysz się prawidłowej interpretacji i analizy norm prawa finansowego oraz prognozowania zmian w nim zachodzących.

Program studiów zakłada także realizacje lektoratu z wybranego języka obcego, na którym opanujesz podstawy gramatyki i komunikacji, a także poznasz specjalistyczną terminologię prawniczą, co z pewnością zwiększy twoje szanse na karierę międzynarodową.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Prawnik, który doskonale rozumie biznes, finansista ze smykałką do kodeksów, przepisów i norm prawnych, urodzony doradca i menadżer spełniający się w dziedzinie prawa, ekonomii i/lub finansów – bez względu na to, które zdanie najlepiej opisuje specyfikę Twojego wymarzonego zawodu, do każdego z nich jesteś w stanie przygotować się merytorycznie wybierając studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość.

Jeśli do tej pory nie zastanawiałeś się nad korzyściami płynącymi z interdyscyplinarnego wykształcenia, czas nadrobić stracony czas – współczesny rynek pracy nie znosi bowiem próżni a absolwenci z niesprecyzowanymi planami zawodowymi tracą okazję na szybki start w dziedzinie, którą chcą się zajmować.

Pogranicze prawa i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem usług podatkowych, bankowych i ubezpieczeniowych, to chłonna przestrzeń, która wciąż potrzebuje interdyscyplinarnych specjalistów, gotowych, by w swojej praktyce zawodowej łączyć wiedzę i umiejętności zdobywane zazwyczaj przez adeptów kilku różnych kierunków.

Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość to znakomita okazja do sprawdzenia się w kilku dziedzinach, szczególnie, jeśli czujesz, że Twoje pasje rozkładają się po równo na każdą z nich a dokonanie jednoznacznego wyboru mocno ograniczałoby Cię już na starcie edukacyjnej i zawodowej drogi.

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu prawniczego wykształcenia, ale kodeksową i normatywną wiedzę chciałbyś przyłożyć do rzeczywistości, szczególnie jeśli mowa o rzeczywistości związanej z rynkiem finansów, masz analityczny umysł, ale potrafisz otworzyć go w rozmowie z drugą osobą, wchodząc w rolę doradcy prawno-ekonomicznego, przywódcy zespołu lub partnera w biznesie, studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

4. Gdzie studiować Prawo finansowe i skarbowość

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo finansowe i skarbowość:

 

Ile trwają studia?

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość trwają 2 lata (studia II stopnia).

Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie. Na realizacje kierunku prawo finansowe i skarbowość w ramach studiów drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo finansowe i skarbowość?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość? Będziesz miał okazję rozwijać swoją karierę między innymi tam, gdzie pożądani są nowocześni prawnicy lub finansiści, przygotowani do pracy z normami i przepisami regulującymi funkcjonowanie systemu podatkowego.

Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika działów księgowych, finansowych i podatkowych obsługujących firmy, organizacje i instytucje, zobowiązane do dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania swoich zobowiązań publiczno-prawnych.

Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli audytora wewnętrznego i zewnętrznego, doradcy podatkowego – działającego samodzielnie lub w szeregach kancelarii i biur rachunkowych czy pracownika banku.

Absolwenci prawa finansowego i skarbowości bardzo często decydują się również na pracę w izbach podatkowych oraz organach administracji skarbowej, celnej i samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową.

 

Absolwent kierunku prawo finansowe i skarbowość znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • organach administracji skarbowej oraz administracji celnej i samorządowej, zajmującej się problematyką finansową i podatkową
 • izbach obrachunkowych
 • audytor zewnętrzny lub wewnętrzny 
 • pracownik sektora bankowego
 • doradca podatkowy – działający samodzielnie lub w szeregach kancelarii
 • pracownik biura rachunkowego
 • pracownik firm konsultingowych 
 • działach księgowych, finansowych i podatkowych, działających przy firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo finansowe i skarbowość studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo finansowe i skarbowość studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku prawo finansowe i skarbowość

Miasta, które oferują studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)