Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość

Prawo finansowe i skarbowość studia - kierunek studiów

Prawnik, który doskonale rozumie biznes, finansista ze smykałką do kodeksów, przepisów i norm prawnych, urodzony doradca i menadżer spełniający się w dziedzinie prawa, ekonomii i/lub finansów – bez względu na to, które zdanie najlepiej opisuje specyfikę Twojego wymarzonego zawodu, do każdego z nich jesteś w stanie przygotować się merytorycznie wybierając studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość. Jeśli do tej pory nie zastanawiałeś się nad korzyściami płynącymi z interdyscyplinarnego wykształcenia, czas nadrobić stracony czas – współczesny rynek pracy nie znosi bowiem próżni a absolwenci z niesprecyzowanymi planami zawodowymi tracą okazję na szybki start w dziedzinie, którą chcą się zajmować. Pogranicze prawa i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem usług podatkowych, bankowych i ubezpieczeniowych, to chłonna przestrzeń, która wciąż potrzebuje interdyscyplinarnych specjalistów, gotowych, by w swojej praktyce zawodowej łączyć wiedzę i umiejętności zdobywane zazwyczaj przez adeptów kilku różnych kierunków. Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość to znakomita okazja do sprawdzenia się w kilku dziedzinach, szczególnie, jeśli czujesz, że Twoje pasje rozkładają się po równo na każdą z nich a dokonanie jednoznacznego wyboru mocno ograniczałoby Cię już na starcie edukacyjnej i zawodowej drogi.

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu prawniczego wykształcenia, ale kodeksową i normatywną wiedzę chciałbyś przyłożyć do rzeczywistości, szczególnie jeśli mowa o rzeczywistości związanej z rynkiem finansów, masz analityczny umysł, ale potrafisz otworzyć go w rozmowie z drugą osobą, wchodząc w rolę doradcy prawno-ekonomicznego, przywódcy zespołu lub partnera w biznesie, studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość mogą się okazać tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Dzięki Twojej naukowej optyce, prawo, finanse i wiedza o systemie podatkowym, staną się zbiorami zagadnień teoretycznych o skondensowanej i wartościowej części wspólnej, którą będziesz mógł nazwać swoim wykształceniem. By sprawnie poruszać się po naukowych przestrzeniach kilku dziedzin, zgłębisz od podstaw każdą z nich. Poznasz źródła i tradycje, na których do dziś funkcjonuje system prawny w Polsce oraz takie, które dały początek bardziej współczesnym tekstom, dokumentom i rozwiązaniom prawnym. Zapoznasz się z wykładnią prawa, która pozwoli Ci rozumieć, interpretować i formułować teksty w języku prawniczym, oswoisz system międzynarodowego prawa podatkowego oraz ten funkcjonujący w Unii Europejskiej, zetkniesz się z podstawami prawa pracy, prawem bankowym, karnym i finansowym. Dowiesz się jak należy zarządzać finansami samorządu terytorialnego, prowadzić postępowanie administracyjne oraz sprawować kontrolę podatkową i skarbową. Będziesz przygotowany do pozyskiwania, interpretowania i wykorzystywania w praktyce danych przydatnych w pracy prawnika i/lub finansisty, nauczysz się sporządzać deklaracje, pisma procesowe oraz wystąpienia publiczne.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość? Będziesz miał okazję rozwijać swoją karierę między innymi tam, gdzie pożądani są nowocześni prawnicy lub finansiści, przygotowani do pracy z normami i przepisami regulującymi funkcjonowanie systemu podatkowego. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika działów księgowych, finansowych i podatkowych obsługujących firmy, organizacje i instytucje, zobowiązane do dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania swoich zobowiązań publiczno-prawnych. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli audytora wewnętrznego i zewnętrznego, doradcy podatkowego – działającego samodzielnie lub w szeregach kancelarii i biur rachunkowych czy pracownika banku. Absolwenci prawa finansowego i skarbowości bardzo często decydują się również na pracę w izbach podatkowych oraz organach administracji skarbowej, celnej i samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową.

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek prawo finansowe i skarbowość prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji UW

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawo finansowe i skarbowość?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polskiego prawa publicznego oraz jego powiązań z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym
 • pozyskiwania, interpretowania i wykorzystywania w praktyce danych przydatnych w pracy prawnika i finansisty
 • źródeł polskiego prawa finansowego, zmian zachodzących w nim na przestrzeni lat z uwzględnieniem najnowszych kierunków rozwoju systemu prawnego
 • rozumienia i formułowania tekstów prawniczych
 • struktury i sposobów funkcjonowania organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej
 • prawnych i podatkowych zasad prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości
 • znajomości terminologii prawnofinansowej w języku obcym
 • diagnozowania i przewidywania zmian zachodzących w prawie finansowym
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, pism procesowych i wystąpień ustnych
 • etyki zawodu prawnika

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo finansowe i skarbowość?

Absolwent kierunku prawo finansowe i skarbowość znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • organach administracji skarbowej oraz administracji celnej i samorządowej, zajmującej się problematyką finansową i podatkową
 • izbach obrachunkowych
 • działach księgowych, finansowych i podatkowych, działających przy firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach
 • audytor zewnętrzny lub wewnętrzny
 • doradca podatkowy – działający samodzielnie lub w szeregach kancelarii
 • pracownik biura rachunkowego
 • pracownik firm konsultingowych
 • pracownik sektora bankowego

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ

Komentarze (0)