Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne

Publikowanie współczesne – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Publikowanie współczesne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii, w tym zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek i innych typów dokumentów. Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim to także zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, jak InDesign, z którego korzystają obecnie wydawcy.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: podstawy typografii, aspekty prawne działalności wydawniczej, strategie wyszukiwania informacji, źródła informacji w pracy wydawniczej, zagadnienia wydawniczo- księgarskie, propedeutyka kultury języka, podstawy organizacji i zarządzania, technologie informacyjne i komunikacyjne, estetyka książki i prasy, historia druku, warsztaty z pisania tekstów użytkowych, ekonomika wydawnicza książki i prasy, problemy publikowania materiałów źródłowych, podstawy grafiki komputerowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, działach wydawniczych różnego typu podmiotów, we wszystkich instytucjach prowadzących digitalizację publikacji.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Publikowania współczesnego mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju i nauka tutaj sprawia bardzo wiele satysfakcji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania publikacji,
 • aspektów prawnych działalności wydawniczej,
 • strategii wyszukiwania informacji,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • tworzenia serwisów informacyjnych,
 • zasad dystrybucji,
 • analizy wydawniczej,
 • edycji prasy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Publikowanie współczesne:

Absolwent kierunku Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • bibliotekach cyfrowych,
 • portalach internetowych,
 • instytucjach nauki i kultury,
 • księgarniach internetowych i tradycyjnych,
 • strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn,
 • działach wydawniczych różnego typu podmiotów,
 • instytucjach prowadzących digitalizację publikacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Publikowanie współczesne na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia dziennikarskie w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Dzienikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Komentarze (0)