Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Samorząd terytorialny i polityka regionalna – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • mikroekonomia
 • prawo konstytucyjne
 • statystyka z elementami demografii
 • postępowanie administracyjne
 • polityka gospodarcza
 • podstawy finansów publicznych i prawa finansowego
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego

 

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Samorząd terytorialny i polityka regionalna, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmów i przesłanek procesów rozwojowych w układzie terytorialnym. Studenci poznają prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych.

W gronie realizowanych w toku nauki przedmiotów znajdują się takie zagadnienia jak: prawo administracyjne, mikroekonomia, prawo konstytucyjne, statystyka z elementami demografii, postępowanie administracyjne, polityka gospodarcza, podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, finanse jednostek samorządu terytorialnego, publiczne prawo gospodarcze i prawo gospodarcze w Unii Europejskiej, nauka o administracji, zarządzanie w administracji publicznej, polityka społeczna jednostek samorządu terytorialnego, prawo europejskie, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w różnych rodzajach administracji publicznej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach niepublicznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Joanna, studentka Samorządu terytorialnego i polityki regionalnej mówi:

„Tylko na jednej uczelni znalazłam tak wielką ofertę dydaktyczną i tak liczne specjalności, dzięki którym można kształcić się w dowolnym kierunku. Tą uczelnią jest Uniwersytet Warszawski.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Samorząd terytorialny i politykę regionalną:

Absolwent kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego,
 • systemu podatkowego,
 • kontroli administracji,
 • tworzenia i wykładni prawa,
 • analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa,
 • absorpcji środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł finansowania,
 • finansów publicznych,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • makroekonomii i mikroekonomii,
 • prawa administracyjnego,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • polityki gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna:

Absolwent kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych,
 • organizacjach społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach niepublicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)