SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Dodaj do ulubionych

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna to studia licencjackie, lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.


 

Program kształcenia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna będzie oscylował wokół nauk prawniczych, administracyjnych oraz politycznych. Ponadto nauczą się analizować i diagnozować problemy związane z polityką regionalną i lokalną. Co więcej zyskają umiejętność przygotowywania projektów społecznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aplikując na kierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna należy spełnić szereg istotnych wymagań rekrutacyjnych, obowiązujących na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna to:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • biologia/chemia/filozofia/fizyka/fizyka i astronomia/geografia/historia/historia muzyki/historia sztuki/informatyka/język łaciński i kultura antyczna/wiedza o społeczeństwie.

W przypadku studiów drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Samorząd terytorialny i polityka regionalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA?

Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z naukami społecznymi, politycznymi czy ekonomicznymi, dzięki czemu absolwenci będą kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekonomii i socjologii. Studenci skupią się także na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się wykorzystywać regulacje prawa cywilnego oraz administracyjnego w praktyce. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne. Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym studenci poznają techniki finansowania programów społecznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które odbędą się w urzędach administracji publicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA?

Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna będą trwały trzy lata (studia I stopnia) lub dwa lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA?

Absolwenci kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy jednostek administracji samorządowej i rządowej. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach UE. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z w przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarki komunalnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna:

 • jednostki administracji publicznej
 • instytucje UE
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie gospodarki komunalnej
 • organizacje społeczne i gospodarcze

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Komentarze (0)