Slawistyka

Slawistyka

Slawistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” kandydaci odnajdą Slawistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat realiów kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, a także funkcjonowania systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Studenci poznają zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką, a także zasady funkcjonowania instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowania polityczne.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: wiedza o sztuce kraju, antropologia kultury, wiedza o kulturze, historia idei w krajach słowiańskich, warsztat redaktora, relacje międzykulturowe w regionie, analiza tekstu literackiego, metody badań kulturowych, gramatyka opisowa języka, współczesne życie społeczno- polityczne. A co po studiach? Absolwenci Slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Wojtek, student Slawistyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania systemu językowego,
  • zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego,
  • analizowania najważniejszych zjawisk politycznych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Slawistyka:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie :

  • jako tłumacz,
  • jako nauczyciel w szkole językowej,
  • w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego,
  • w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język mniejszości narodowej.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Slawistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Polonistyki UW

Komentarze (0)