Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt

Stosowana psychologia zwierząt – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Stosowana psychologia zwierząt, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Plan studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: przedmioty podstawowe dające wiedzę ogólną, przedmioty kierunkowe obejmujące węższy zakres treści powiązanych z nauką o zachowaniu zwierząt oraz przedmioty specjalizacyjne pozwalające ściśle ukierunkować profil kształcenia.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: etologia, etologia zwierząt domowych, psychologia porównawcza, metody opisu i analizy zachowania, ćwiczenia terenowe z metod pomiaru zachowania, metodologia szkolenia zwierząt, metody psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt, zachowanie psa, zachowanie konia, wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej, kynoterapia, hipoterapia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosowanej psychologii zwierząt będą mogli wykorzystać w ośrodkach terapii, ośrodkach szkoleniowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Eliza, studentka Stosowanej psychologii zwierząt mówi:

„Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesne kierunki kształcenia, które zdobywają coraz większą popularność u młodych ludzi i które torują im nowe ścieżki kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosowaną psychologię zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • psychologii zwierząt oraz związanych z nią obszarów nauk społecznych, biologicznych i rolniczych,
  • podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt,
  • tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
  • treningu i szkolenia zwierząt,
  • rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia,
  • kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących,
  • kierowania zespołem ludzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosowana psychologia zwierząt:

Absolwent kierunku Stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • ośrodkach terapii,
  • ośrodkach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Stosowana psychologia zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Stosowanych Psychologii UW

Komentarze (0)