Biotechnologia studia Politechnika Wrocławska

Biotechnologia – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to uczelnia, której początki sięgają 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszarów fizyki, chemii, informatyki, co prowadzić będzie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami innych dziedzin. Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej to także głęboka wiedza z zakresu genetyki, mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, czy projektowania nowych leków. 
Studia na kierunku Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej, na drugim stopniu, posiadają cztery specjalności: Biotechnologia farmaceutyczna, Biotechnologia molekularna i biokataliza, Biotechnologia środowiska, Procesy biotechnologiczne. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: biologia, chemia ogólna, analiza matematyczna, genetyka, biochemia, mikrobiologia przemysłowa, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, inżynieria chemiczna, inżynieria bioreaktorów, modelowanie biomolekuł, nowoczesne metody diagnostyczne, projektowanie syntez organicznych. Czym mogą zająć się osoby, które ukończyły Biotechnologię? Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w laboratoriach biologicznych, laboratoriach medycznych, laboratoriach biochemicznych, laboratoriach związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. 
Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Paulina, studentka Biotechnologii mówi:
„Nigdy nie zamieniłabym studiów na Politechnice Wrocławskiej na inne, czy też na innej uczelni. To nowoczesna uczelnia, która z każdym rokiem coraz intensywniej się rozwija.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
fizyki i biofizyki,
 • posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej,
 • interpretacji i opisu fenomenologicznego właściwości fizykochemicznych,
 • pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,
 • stosowania technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii. 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • laboratoriach biologicznych,
 • laboratoriach medycznych,
 • laboratoriach biochemicznych,
 • laboratoriach związanych z ochroną środowiska,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)