Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

31.01.2022

Biotechnologia – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia
 • chemia ogólna
 • analiza matematyczna
 • genetyka
 • biochemia
 • mikrobiologia przemysłowa
 • metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

 

Politechnika Wrocławska to uczelnia, której początki sięgają 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszarów fizyki, chemii, informatyki, co prowadzić będzie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami innych dziedzin. Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej to także głęboka wiedza z zakresu genetyki, mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, czy projektowania nowych leków. 
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: biologia, chemia ogólna, analiza matematyczna, genetyka, biochemia, mikrobiologia przemysłowa, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, inżynieria chemiczna, inżynieria bioreaktorów, modelowanie biomolekuł, nowoczesne metody diagnostyczne, projektowanie syntez organicznych. Czym mogą zająć się osoby, które ukończyły Biotechnologię? Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w laboratoriach biologicznych, laboratoriach medycznych, laboratoriach biochemicznych, laboratoriach związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. 
 
 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Paulina, studentka Biotechnologii mówi:
„Nigdy nie zamieniłabym studiów na Politechnice Wrocławskiej na inne, czy też na innej uczelni. To nowoczesna uczelnia, która z każdym rokiem coraz intensywniej się rozwija.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Wrocław

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
fizyki i biofizyki,
 • posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej,
 • interpretacji i opisu fenomenologicznego właściwości fizykochemicznych,
 • pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,
 • stosowania technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • metodologii pracy doświadczalnej,
 • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • laboratoriach biologicznych,
 • laboratoriach medycznych,
 • laboratoriach biochemicznych,
 • laboratoriach związanych z ochroną środowiska,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)