Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Elektrotechnika na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody numeryczne
 • elementy analizy wektorowej
 • fizyka
 • informatyka w elektrotechnice
 • teoria obwodów
 • teoria pola elektromagnetycznego
 • maszyny elektryczne
 • napęd elektryczny

 

Politechnika Wrocławska to oferta edukacyjna złożona z pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Wśród nich kandydaci odnajdą Elektrotechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Studenci nabywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. 
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: metody numeryczne, elementy analizy wektorowej, fizyka, informatyka w elektrotechnice, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, maszyny elektryczne, napęd elektryczny, mechanika techniczna, bazy danych, programowanie obiektowe, instalacje inteligentne, badanie jakości energii elektrycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Wrocławskiej będą mogli wykorzystać w zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, biurach projektowych, biurach konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach budowlanych, koncernach elektroenergetycznych.
Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Łukasz, student Elektrotechniki mówi:
„Mógłbym bardzo długo opowiadać o Politechnice Wrocławskiej i jeszcze dłużej o kierunku studiów, który wybrałem, ale i tak nie oddałbym w stu procentach tego, jak tutaj wygląda nauka. Mogę powiedzieć krótko, że polecam tę uczelnię każdemu, kto naprawdę chce zdobyć wiedzę i wykorzystać ją później w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przetwarzania danych, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi,
 • budowy materii oraz fizyki występujących w niej zjawisk elektrycznych,
 • zasad programowania w języku C,
 • teorii obwodów elektrycznych,
 • praw i właściwości pola elektromagnetycznego,
 • miernictwa elektrycznego i jednostek miar,
 • topologii instalacji elektrycznych oraz układów zasilania odbiorców energii elektrycznej,
 • systemów ochrony przed zagrożeniem prądem elektrycznym,
 • planowania i wykonywania pomiarów,
 • wykonywania rysunków technicznych,
 • uruchamiania zaprojektowanych układów napędowych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach energetycznych,
 • dyspozycjach mocy,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • służbach energetycznych zakładów przemysłowych,
 • biurach projektowych,
 • biurach konstrukcyjnych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych i montażowych,
 • międzynarodowych koncernach elektroenergetycznych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)