Elektrotechnika - Wrocław

Elektrotechnika - Wrocław

Studia na kierunku elektrotechnika w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

30.01.2024

Elektrotechnika studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Elektrotechnika - Wrocław
Studia na kierunku elektrotechnika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku elektrotechnika w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Elektrotechnika Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studenci elektrotechniki zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Kierunek oferuje poszerzenie swoich kompetencji także w zakresie techniki mikroprocesowej, informatyki, a nawet marketingu. W siatce przedmiotów są takie przedmioty jak: metody numeryczne w technice, zarządzanie w energetyce, czy układy elektromaszynowe w energetyce odnawialnej. 

Absolwenci elektrotechniki nie mają problemu z odnalezieniem się na rynku pracy. Mogą pracować w przemyśle, firmach montażowych oraz biurach projektów elektrycznych. Ponadto zatrudniani są w zakładach produkcyjnych o profilu elektrotechnicznym i firmach zajmujących się projektowaniem instalacji w inteligentnych budynkach.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku elektrotechnika możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektryczny PWR).

 

Specjalności

Współczesne studia z elektrotechniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu: control in electrical power engineeringelektroenergetykaelektrotechnika przemysłowaodnawialne źródła energii.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektrotechnika we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak elektrotechnika wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia inżynierskie. Aby w ogóle rozważać wzięciu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz spełniać określone wymagania.

Przede wszystkim najważniejsze są egzaminy z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym z fizyki i matematyki. Kandydaci muszą zaliczyć pozytywnie egzaminy obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia brana pod uwagę jest ocena na dyplomie ukończonych studiów inżynierskich bądź magisterskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA?

Elektrotechnika to dziedzina nauki i techniki, która skupia się na użytkowaniu energii elektrycznej, co oznacza, że zajmuje się jej wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem. Studia we Wrocławiu uzupełniane są wiedzą z elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu.

Studia inżynierskie wymagają obycia z nowoczesną technologią i nowymi technikami stosowanymi w przemyśle, zwłaszcza w energetyce. Od przyszłych studentów oczekuje się zainteresowania naukami ścisłymi i otwartego, kreatywnego umysłu. Studenci bardzo często współpracują w zespołach, dlatego bardzo ważna jest płynna komunikacja. Jeśli szukasz dla siebie kierunku z przyszłością na rynku pracy, wybierz elektrotechnikę.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku elektrotechnika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Inżynieria elektryczna to bardzo ważny kierunek studiów technicznych, który skupia się na przetwarzaniu, magazynowaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie elektrotechnikę, znajdziesz w dziale poniżej. Program kształcenia realizowany jest przez najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów, którzy służą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • metody numeryczne w technice
 • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych
 • podstawy cyfrowej automatyki elektroenergetycznej
 • nowoczesne technologie w przesyle i rozdziale energii 
 • układy elektromaszynowe w energetyce odnawialnej
 • zarządzanie w energetyce

 

Realizacja danych przedmiotów uzależniona jest także od wybranej specjalności (między innymi odnawialne źródła energii lub elektrotechnika przemysłowa).

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek elektrotechnika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Elektryczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu?

Studia na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Elektrotechnika w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA?

Absolwenci elektrotechniki mogą spodziewać się wielu ofert pracy. Zajmują się obsługiwaniem i koordynowaniem układów prewencyjnych oraz eliminacyjnej i restytucyjnej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej; analizują i projektują złożone systemy sterowania napędami elektrycznymi, a także oceniają przydatność i możliwość wykorzystania materiałów w zakresie elektrotechniki.

Kierunek elektrotechnika we Wrocławiu umożliwia zatrudnienie w:

 • przemyśle
 • biznesie 
 • uczelniach
 • zakładach produkcyjnych i firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym
 • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
 • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej
 • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych
 • zakładach, które projektują i wykonują instalacje w budynkach inteligentnych

Gdzie studiować na kierunku elektrotechnika we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek elektrotechnika we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Elektrotechnika w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Elektrotechnika Wrocław studia i stopnia

Elektrotechnika Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Elektrotechnika Wrocław studia stacjonarne

Elektrotechnika Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektrotechnika w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Elektrotechnika w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia