Energetyka

Energetyka

Energetyka – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika
 • magazynowanie energii
 • grafika inżynierska
 • analiza matematyczna
 • obliczenia numeryczne
 • zarządzanie energią
 • audyt energetyczny
 • mechanika płynów

 

Politechnika Wrocławska to jedna z największych szkół wyższych w naszym kraju. Kierunki kształcenia stanowią szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, a jednym z nich jest Energetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest dokładne poznanie problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Studenci poznają zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Energetyka na Politechnice Wrocławskiej to kwalifikacje do rozwiązywania problemów takich jak: projektowanie obiektów, urządzeń technicznych i procesów w oparciu o analizę stosowanych rozwiązań technicznych, czy też wykonywanie pomiarów parametrów przepływowych, cieplnych i elektrycznych niezbędnych do badania maszyn i urządzeń energetycznych.
Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: mechanika, magazynowanie energii, grafika inżynierska, analiza matematyczna, obliczenia numeryczne, zarządzanie energią, audyt energetyczny, mechanika płynów, przenoszenie ciepła, termodynamika, wytrzymałość materiałów, energetyka jądrowa, fizyka, chemia, miernictwo i systemy pomiarowe. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Energetykę na Politechnice Wrocławskiej znajdą pracę w elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach dystrybuujących ciepło, firmach projektowych, firmach konsultingowo- doradczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeśli chcemy studiować Energetykę, ale nie wiemy która uczelnia będzie do tego najlepsza, warto zwrócić uwagę na stolicę Dolnego Śląska i postawić jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Patryk, student Energetyki mówi:
„Politechnika Wrocławska to najlepsza uczelnia w najlepszym mieście. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • modelowania układów mechanicznych,
 • analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanicznych,
 • czytania rysunku technicznego,
 • doboru materiału spełniającego wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych,
 • projektowania stacji transformatorowych i rozdzielni,
 • bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych,
 • określania sprawności przemian termodynamicznych i opisu zmian parametrów w trakcie przemiany,
 • technologii maszyn energetycznych,
 • gospodarki energetycznej,
 • stosowania technologii ograniczania emisji w energetyce. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • ciepłowniach,
 • firmach dystrybuujących ciepło,
 • firmach projektowych,
 • firmach konsultingowo- doradczych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)