Energetyka

Energetyka

Energetyka – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika
 • magazynowanie energii
 • grafika inżynierska
 • analiza matematyczna
 • obliczenia numeryczne
 • zarządzanie energią
 • audyt energetyczny
 • mechanika płynów

 

Politechnika Wrocławska to jedna z największych szkół wyższych w naszym kraju. Kierunki kształcenia stanowią szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, a jednym z nich jest Energetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest dokładne poznanie problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Studenci poznają zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Energetyka na Politechnice Wrocławskiej to kwalifikacje do rozwiązywania problemów takich jak: projektowanie obiektów, urządzeń technicznych i procesów w oparciu o analizę stosowanych rozwiązań technicznych, czy też wykonywanie pomiarów parametrów przepływowych, cieplnych i elektrycznych niezbędnych do badania maszyn i urządzeń energetycznych.
Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: mechanika, magazynowanie energii, grafika inżynierska, analiza matematyczna, obliczenia numeryczne, zarządzanie energią, audyt energetyczny, mechanika płynów, przenoszenie ciepła, termodynamika, wytrzymałość materiałów, energetyka jądrowa, fizyka, chemia, miernictwo i systemy pomiarowe. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Energetykę na Politechnice Wrocławskiej znajdą pracę w elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach dystrybuujących ciepło, firmach projektowych, firmach konsultingowo- doradczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeśli chcemy studiować Energetykę, ale nie wiemy która uczelnia będzie do tego najlepsza, warto zwrócić uwagę na stolicę Dolnego Śląska i postawić jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Patryk, student Energetyki mówi:
„Politechnika Wrocławska to najlepsza uczelnia w najlepszym mieście. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • modelowania układów mechanicznych,
 • analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanicznych,
 • czytania rysunku technicznego,
 • doboru materiału spełniającego wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych,
 • projektowania stacji transformatorowych i rozdzielni,
 • bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych,
 • określania sprawności przemian termodynamicznych i opisu zmian parametrów w trakcie przemiany,
 • technologii maszyn energetycznych,
 • gospodarki energetycznej,
 • stosowania technologii ograniczania emisji w energetyce. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • ciepłowniach,
 • firmach dystrybuujących ciepło,
 • firmach projektowych,
 • firmach konsultingowo- doradczych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)