Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

31.01.2022

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • rysunek
 • procesy osadnicze
 • historia sztuki i architektury
 • ekonomia
 • geodezja i kartografia
 • przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
 • geometria wykreślna

 

Politechnika Wrocławska jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Pośród wielu interesujących kierunków kształcenia, kandydaci mogą wybrać, między innymi, Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Studenci poznają zasady kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Ponadto, uczą się opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, przygotowywania dokumentów planistycznych, czy też uczestnictwa w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, rysunek, procesy osadnicze, historia sztuki i architektury, ekonomia, geodezja i kartografia, przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej, geometria wykreślna, historia budowy miast, planowanie wspomagane komputerowo, projektowanie urbanistyczne, planowanie infrastruktury technicznej, usługi publiczne, ekonomika miast i regionów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach rozwoju, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną.
 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować we Wrocławiu, należy zadać jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Agata, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:
„Dlaczego wybrałam studia na Politechnice Wrocławskiej? Po pierwsze, to wspaniała uczelnia, w której mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Po drugie, uzyskany dyplom otwiera wiele drzwi w niepewnym rynku pracy. Po trzecie, Wrocław to cudowne miasto.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Wrocław

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu matematycznego zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • stosowania narzędzi sterowania procesami ekonomicznymi,
 • rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki,
 • rysunku technicznego i planistycznego,
 • przestrzennego kształtowania miast w poszczególnych okresach historycznych,
 • sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • projektowania urbanistycznego,
 • gospodarki nieruchomościami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • agencjach rozwoju,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)