Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika i wytrzymałość
 • biochemia
 • automatyka i robotyka
 • elektroniczna aparatura medyczna
 • metrologia
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • biofizyka

 

Politechnika Wrocławska to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Inżynieria biomedyczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu wielu dziedzin, takich jak informatyka medyczna, elektronika medyczna, biomechanika inżynierska, czy inżynieria biomateriałów. Studenci poznają zasady projektowania sprzętu technicznego stosowanego w szeroko pojętej medycynie, projektowania nośników leków, komputerowego wspomagania praktyki klinicznej, czy też projektowania implantów i rozwiązań protetycznych. Inżynieria biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej to także przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej, a także udziału w pracach naukowo- badawczych.
Jakie przedmioty składają się na program nauczania? W siatce zajęć znajdziemy takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, mechanika i wytrzymałość, biochemia, automatyka i robotyka, elektroniczna aparatura medyczna, metrologia, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, biofizyka, grafika komputerowa, anatomia, techniki obrazowania medycznego, implanty i sztuczne narządy, projektowanie konstrukcji mechanicznych, języki programowania. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach opieki zdrowotnej, jednostkach naukowo- badawczych, firmach konsultingowych, firmach nowych technologii, firmach projektujących i produkujących implanty, jednostkach badawczo- rozwojowych.
Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Patrycja, studentka Inżynierii biomedycznej mówi:
„Jeśli jesteś ciekawy, ambitny, masz pomysł siebie, to wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. Tutaj spotkasz ludzi podobnych do siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości,
 • projektowania i analizy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • prowadzenia obliczeń kinematycznych i dynamicznych układów mechanicznych,
 • języków programowania,
 • grafiki komputerowej,
 • wykonywania pomiarów wielkości nieelektrycznych w inżynierii biomedycznej,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • doboru, eksploatacji i konserwacji urządzeń do obrazowania medycznego,
 • projektowania, stosowania i eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej,
 • anatomii i fizjologii. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach opieki zdrowotnej,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach nowych technologii,
 • firmach projektujących i produkujących implanty,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)