Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • pomiary w aparaturze procesowej
 • chemia ogólna
 • procesy dynamiczne
 • technologia chemiczna
 • procesy dyfuzyjne
 • fizyka
 • metody badań materiałów

 

Politechnika Wrocławska kształci studentów w ramach szesnastu wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych, a także nabycie umiejętności samodzielnego analizowania i profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Studenci przygotowują się do prowadzenia badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań, pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych.  
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: grafika inżynierska, pomiary w aparaturze procesowej, chemia ogólna, procesy dynamiczne, technologia chemiczna, procesy dyfuzyjne, fizyka, metody badań materiałów, aparatura procesowa, inżynieria produktu, materiały polimerowe, gospodarka odpadami przemysłowymi. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle rafineryjnym.
Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Weronika, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:
„Politechnika Wrocławska to prestiżowa uczelnia, a uzyskany dyplom będzie najważniejszym dla mnie dokumentem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interpretowania i opisywania zjawisk fizykochemicznych,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych,
 • wykorzystywania nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,
 • planowania eksperymentów chemicznych i badania przebiegu reakcji,
 • identyfikacji specyfikacji elementów linii technologicznych w zakładach produkcyjnych,
 • kierowania zespołem. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie:
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w przemyśle rafineryjnym,
 • jako projektant instalacji przemysłowych,
 • jako ekspert do spraw jakości produktu chemicznego. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej 

 

Komentarze (0)