Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa studia Politechnika Wrocławska

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska kształci studentów w ramach szesnastu wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych, a także nabycie umiejętności samodzielnego analizowania i profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Studenci przygotowują się do prowadzenia badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań, pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych.  
Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Inżynieria procesów chemicznych, Projektowanie procesów chemicznych, Applied chemical engineering. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: grafika inżynierska, pomiary w aparaturze procesowej, chemia ogólna, procesy dynamiczne, technologia chemiczna, procesy dyfuzyjne, fizyka, metody badań materiałów, aparatura procesowa, inżynieria produktu, materiały polimerowe, gospodarka odpadami przemysłowymi. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle rafineryjnym.
Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Weronika, studentka Inżynierii chemicznej i procesowej mówi:
„Politechnika Wrocławska to prestiżowa uczelnia, a uzyskany dyplom będzie najważniejszym dla mnie dokumentem.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interpretowania i opisywania zjawisk fizykochemicznych,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych,
 • wykorzystywania nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego,
 • planowania eksperymentów chemicznych i badania przebiegu reakcji,
 • identyfikacji specyfikacji elementów linii technologicznych w zakładach produkcyjnych,
 • kierowania zespołem. 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie:
 • w przemyśle chemicznym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w przemyśle rafineryjnym,
 • jako projektant instalacji przemysłowych,
 • jako ekspert do spraw jakości produktu chemicznego. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wrocławskiej są: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)