Technologia i organizacja gastronomii

Technologia i organizacja gastronomii

Technologia i organizacja gastronomii

31.01.2022

Technologia i organizacja gastronomii – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku technologia i organizacja gastronomii w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia i organizacja gastronomii znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • towaroznawstwo
 • technologia i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka
 • dietetyka

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Każdego roku przybywa nowe grono studentów, a także kierunków i specjalności. Przykładem jest Technologia i organizacja gastronomii, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie usług gastronomicznych. Studenci poznają takie zagadnienia jak towaroznawstwo, technologia i bezpieczeństwo żywności, żywienie człowieka, czy dietetyka. Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to pozyskanie wiedzy na temat produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii. 
Studia zakładają zdobywanie wiedzy zarówno podczas zajęć na uczelni, jak również nabywanie praktycznego doświadczenia podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej (sektor HoReCa). Co warto podkreślić, w trakcie studiów przeprowadzane są trzy bezpłatne szkolenia (baristerskie, barmańskie, somelierskie), które uzupełniają wiedzę o zagadnienia nierealizowane w programie nauczania i umożliwiają zdobycie certyfikatów potwierdzających przydatne umiejętności zawodowe. A co po studiach? Absolwenci Technologii i organizacji gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, gastronomii, laboratoriach badań żywności, laboratoriach badań wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach badawczych, instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem.
 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Łukasz, student Technologii i organizacji gastronomii mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przekonał mnie do siebie ciekawym, nowoczesnym pomysłem na studia. Nauka tutaj to nie tylko zajęcia, dzięki którym otrzymujesz wiadomości. To możliwości odbycia praktycznych kursów i pozyskania wartościowych certyfikatów. To dobry start.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII - ważne informacje

Technologia i organizacja gastronomii studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię i organizację gastronomii:

Absolwent kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk i procesów zachodzących podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności,
 • metod i technik stosowanych w przetwórstwie żywności i gastronomii,
 • chemicznych, biologicznych i instrumentalnych metod analizy żywności,
 • żywienia człowieka i dietetyki,
 • gospodarki wodno- ściekowej,
 • rozwiązań organizacyjnych i projektowych w dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego,
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań różnych rodzajów działań związanych z produkcją i dystrybucją żywności,
 • obsługi sprzętu i aparatury stosowanych w produkcji żywności,
 • projektowania receptur potraw,
 • projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia i organizacja gastronomii:

Absolwent kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • gastronomii,
 • laboratoriach badań żywności,
 • laboratoriach badań wody,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • placówkach badawczych,
 • instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia i organizacja gastronomii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)