Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Technologia żywności i żywienia człowieka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • analiza żywności
 • chemia żywności
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • ogólna technologia żywności
 • opakowania żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • higiena i toksykologia żywności

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to łącznie pięć wydziałów, trzydzieści jeden katedr i dziesięć instytutów. A jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ofercie dydaktycznej? Na przykład Technologię żywności i żywienie człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z szeregu zagadnień, w gronie których wymienić można biotechnologię żywności, mikrobiologię, czy ocenę jakości surowców, oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania. Studenci poznają zasady żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz marketingu.
W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: chemia ogólna i nieorganiczna, analiza żywności, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technologia żywności, opakowania żywności, podstawy żywienia człowieka, higiena i toksykologia żywności, współczesne trendy w technologii żywności, ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. A co po studiach? Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego, gastronomii, zakładach żywienia zbiorowego, laboratoriach badań żywności, laboratoriach badań wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach naukowo-badawczych.
 

Opinie

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Aneta, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:
„Jeśli miałabym wystawić ocenę Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu, to byłaby to zdecydowanie piątka z plusem. Polecam tę uczelnię każdemu, kto chce zostać specjalistą w wymarzonej dziedzinie.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - ważne informacje

Technologia żywności i żywienia człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad działania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji żywności,
 • technik, metod i narzędzi oraz operacji jednostkowych  stosowanych w procesach przetwarzania żywności,
 • właściwości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • technik analizy żywności,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • organizacji, zarządzania i marketingu w przemyśle żywnościowym,
 • zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych,
 • technologii przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego,
 • technologii przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego, 
 • przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania w surowcach i produktach żywnościowych,
 • zasad racjonalnego żywienia,
 • budowy i działania biologicznego aktywnych składników żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach przemysłu fermentacyjnego,
 • gastronomii,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • laboratoriach badań żywności,
 • laboratoriach badań wody,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • placówkach dydaktycznych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki żywienie i żywność we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

Komentarze (0)