Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Dodaj do ulubionych

Technologia żywności i żywienia człowieka - kierunek studiów

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przdmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na technologię żywności i żywienia człowieka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 21.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 20.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 24.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 17.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologię żywności i żywienia człowieka?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Fundamentem Twojego wykształcenia, na którym zbudujesz przyszłe kompetencje technologa żywności, będą cztery dziedziny nauki: matematyka, chemia z biochemią, fizyka i informatyka.

Wiedzę z każdej z nich przyswoisz na poziomie akademickim a w następnej kolejności przełożysz na kompetencje związane z nieco bardziej szczegółowymi zagadnieniami.

Dowiesz się w jaki sposób prowadzić działalność związaną z przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności, pozostając w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.

Nauczysz się oceniać jakość żywności, organizować i nadzorować proces produkcyjny oraz dbać o ekonomikę i marketing przedsiębiorstwa związanego z branżą spożywczą.

Poza kompetencjami menadżersko-kierowniczymi, zostaniesz wyposażony w wiedzę, która pozwoli Ci na znakomite rozeznanie w produktach przemysłu spożywczego: poznasz właściwości i proces powstawania produktów pszczelarskich, słodyczy, napojów, olejów jadalnych czy alkoholi i przekąsek.

Dowiesz się, jak wygląda praca w laboratorium analitycznym, przyjrzysz się najnowszym trendom branży spożywczej dzięki zajęciom przybliżającym studentom temat żywności minimalnie przetworzonej, ziół i żywności naturalnej oraz podstawy dietetyki.

Poznasz katalog dodatków i przeciwutleniaczy stosowanych w przemyśle spożywczym, oswoisz zasady prowadzenia efektywnej logistyki i dystrybucji oraz sposoby przechowywania żywności, z uwzględnieniem zamrażalnictwa oraz właściwego przewożenia produktów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, chemii z biochemią, biologii, fizyki i informatyki
 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę środowiska naturalnego w Polsce i na świecie
 • specjalistycznej oceny jakości produktów spożywczych
 • organizacji i nadzoru procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach związanych z produkcją żywności na każdym jego etapie
 • podstaw ekonomii
 • narzędzi nowoczesnego marketingu
 • charakterystyki i sposobów powstawania różnorodnych produktów przemysłu spożywczego: miodów, słodyczy, napojów, olejów jadalnych czy alkoholi i przekąsek
 • specyfiki pracy w laboratorium analitycznym
 • najnowszych trendów obowiązujących w branży spożywczej takich jak: żywność minimalnie przetworzona zioła i żywność naturalna, dietetyki
 • dodatków i przeciwutleniaczy stosowanych w przemyśle spożywczym
 • logistyki i dystrybucji
 • przechowywania żywności, z uwzględnieniem zamrażalnictwa oraz właściwego przewożenia produktów

Jak wyglądają studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka?

Świadomość bardzo często bywa podstawą i motorem napędowym postępu – im więcej wiemy o mechanizmach rządzących poszczególnymi dziedzinami naszego życia, tym dalej chcemy przesuwać granice ich poznawania.

Ten mechanizm dotyczy dziś szczególnie kwestii związanych z produkcją żywności i sposobami odżywiania się, które testujemy, oceniamy i wprowadzamy w życie, kierowani różnymi motywacjami – troską o środowisko naturalne, zwrotem w kierunku własnego zdrowia i samopoczucia, zmianą stylu życia na bliższy naturze.

Nie od dziś wiadomo, że to właśnie konsumenci wyznaczają kierunek zmian w branży, której są odbiorcami. Ich potrzeby, oczekiwania i style życia determinują kształt działań producentów. Z dokładnie takim mechanizmem mamy do czynienia w dziedzinie współczesnej technologii żywności i żywienia człowieka.

Specjaliści związani z przemysłem spożywczym, by liczyć się wśród konkurencji, muszą przestrzegać tych zasad, które są istotne dla ich przyszłych klientów, skłonnych, by wybrać te a nie inne produkty z szerokiej oferty dostępnej na rynku. Idee ekologii, naturalności, zdrowia i wysokiej jakości produktów muszą więc towarzyszyć im na każdym etapie działalności.

Technolog żywności dziś to profesjonalista w swojej dziedzinie, pozostający jednak blisko potrzeb współczesnego człowieka, świadomy kierunku, w którym zmierza świat na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i gospodarczej.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek technologia żywności i żywienia człowieka można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk o zdrowiu.

 

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku technologia żywności i żywienia człowieka będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu biologii, chemii, biotechnologii oraz dietetyki. W planie zajęć znajdzie się wiele różnorodnych przedmiotów, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Technologie informacyjne
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Chemia organiczna
 • Propedeutyka wiedzy o żywności i żywieniu

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, osoby które na niego aplikują zdobędą wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się przetwarzania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności.

Ponadto skupią się na rozwijaniu kompetencji z zakresu zarządzania, które wykorzystają podczas nadzorowania procesu produkcyjnego. Studenci poznają także zasady obsługi nowoczesnych maszyn i programów informatycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesuje Cię wpływ żywienia na kondycję człowieka i społeczeństwa i chciałbyś wspierać rozwój tej dziedziny poprzez udział w projektowaniu i wprowadzaniu w życie najnowszych rozwiązań technologicznych, jesteś ścisłym umysłem i bez problemu odnajdujesz się w zagadnieniach matematyki, biologii, chemii i fizyki, z chęcią poszerzyłbyś też wiedzę z zakresu każdej z nich, myślisz analitycznie i kreatywnie – potrafisz wyobrazić sobie krok po kroku etapy realizacji projektu, ale podążanie ścieżkami niestandardowych, interdyscyplinarnych pomysłów również nie jest Ci obce, studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować Technologię żywności i żywienia człowieka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia, studenci poświęcą trzy lub cztery semestry, po których uzyskają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek technologia żywności i żywienia człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Przedmioty:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
150
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
112
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologia żywności i żywienia człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologia żywności i żywienia człowieka?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka? Przemysł spożywczy oferuje przyszłym absolwentom wiele dróg rozwoju a ich wybór zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań młodych osób wkraczających na rynek pracy.

Z powodzeniem odnajdziesz się w roli członka zespołów związanych z działalnością laboratoriów naukowo-badawczych – ten model pracy poznasz bowiem już w trakcie studiów.

Będziesz mógł zdecydować się na karierę doradcy w zakresie technologii i produkcji żywności, kontrolera jakości oraz osoby odpowiedzialnej za dowolny etap procesu produkcyjnego związanego z produktem spożywczym na poziomie menadżerskim i kierowniczym.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, bardzo często decydują się również na pracę w handlu wewnętrznym i zagranicznym, logistyce i dystrybucji żywności oraz zakładach różnych branż przemysłu spożywczego.

 

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • zespołach naukowo-badawczych związanych z działalnością laboratoriów analitycznych
 • doradcy w zakresie technologii i produkcji żywności
 • kontroler jakości
 • osoba odpowiedzialnej za dowolny etap procesu produkcyjnego związanego z produktem spożywczym – na poziomie menadżerskim i kierowniczym
 • handlu wewnętrznym i zagranicznym
 • logistyce i dystrybucji
 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Komentarze (0)