Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Dodaj do ulubionych

Technologia żywności i żywienia człowieka - kierunek studiów

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przdmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Technologia żywności i żywienia człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Technologia żywności i żywienia człowieka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologię żywności i żywienia człowieka?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Fundamentem Twojego wykształcenia, na którym zbudujesz przyszłe kompetencje technologa żywności, będą cztery dziedziny nauki: matematyka, chemia z biochemią, fizyka i informatyka.

Wiedzę z każdej z nich przyswoisz na poziomie akademickim a w następnej kolejności przełożysz na kompetencje związane z nieco bardziej szczegółowymi zagadnieniami.

Dowiesz się w jaki sposób prowadzić działalność związaną z przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności, pozostając w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.

Nauczysz się oceniać jakość żywności, organizować i nadzorować proces produkcyjny oraz dbać o ekonomikę i marketing przedsiębiorstwa związanego z branżą spożywczą.

Poza kompetencjami menadżersko-kierowniczymi, zostaniesz wyposażony w wiedzę, która pozwoli Ci na znakomite rozeznanie w produktach przemysłu spożywczego: poznasz właściwości i proces powstawania produktów pszczelarskich, słodyczy, napojów, olejów jadalnych czy alkoholi i przekąsek.

Dowiesz się, jak wygląda praca w laboratorium analitycznym, przyjrzysz się najnowszym trendom branży spożywczej dzięki zajęciom przybliżającym studentom temat żywności minimalnie przetworzonej, ziół i żywności naturalnej oraz podstawy dietetyki.

Poznasz katalog dodatków i przeciwutleniaczy stosowanych w przemyśle spożywczym, oswoisz zasady prowadzenia efektywnej logistyki i dystrybucji oraz sposoby przechowywania żywności, z uwzględnieniem zamrażalnictwa oraz właściwego przewożenia produktów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, chemii z biochemią, biologii, fizyki i informatyki
 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę środowiska naturalnego w Polsce i na świecie
 • specjalistycznej oceny jakości produktów spożywczych
 • organizacji i nadzoru procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach związanych z produkcją żywności na każdym jego etapie
 • podstaw ekonomii
 • narzędzi nowoczesnego marketingu
 • charakterystyki i sposobów powstawania różnorodnych produktów przemysłu spożywczego: miodów, słodyczy, napojów, olejów jadalnych czy alkoholi i przekąsek
 • specyfiki pracy w laboratorium analitycznym
 • najnowszych trendów obowiązujących w branży spożywczej takich jak: żywność minimalnie przetworzona zioła i żywność naturalna, dietetyki
 • dodatków i przeciwutleniaczy stosowanych w przemyśle spożywczym
 • logistyki i dystrybucji
 • przechowywania żywności, z uwzględnieniem zamrażalnictwa oraz właściwego przewożenia produktów

Jak wyglądają studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka?

Świadomość bardzo często bywa podstawą i motorem napędowym postępu – im więcej wiemy o mechanizmach rządzących poszczególnymi dziedzinami naszego życia, tym dalej chcemy przesuwać granice ich poznawania.

Ten mechanizm dotyczy dziś szczególnie kwestii związanych z produkcją żywności i sposobami odżywiania się, które testujemy, oceniamy i wprowadzamy w życie, kierowani różnymi motywacjami – troską o środowisko naturalne, zwrotem w kierunku własnego zdrowia i samopoczucia, zmianą stylu życia na bliższy naturze.

Nie od dziś wiadomo, że to właśnie konsumenci wyznaczają kierunek zmian w branży, której są odbiorcami. Ich potrzeby, oczekiwania i style życia determinują kształt działań producentów. Z dokładnie takim mechanizmem mamy do czynienia w dziedzinie współczesnej technologii żywności i żywienia człowieka.

Specjaliści związani z przemysłem spożywczym, by liczyć się wśród konkurencji, muszą przestrzegać tych zasad, które są istotne dla ich przyszłych klientów, skłonnych, by wybrać te a nie inne produkty z szerokiej oferty dostępnej na rynku. Idee ekologii, naturalności, zdrowia i wysokiej jakości produktów muszą więc towarzyszyć im na każdym etapie działalności.

Technolog żywności dziś to profesjonalista w swojej dziedzinie, pozostający jednak blisko potrzeb współczesnego człowieka, świadomy kierunku, w którym zmierza świat na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i gospodarczej.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek technologia żywności i żywienia człowieka można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk o zdrowiu.

 

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku technologia żywności i żywienia człowieka będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu biologii, chemii, biotechnologii oraz dietetyki. W planie zajęć znajdzie się wiele różnorodnych przedmiotów, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Technologie informacyjne
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Chemia organiczna
 • Propedeutyka wiedzy o żywności i żywieniu

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, osoby które na niego aplikują zdobędą wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się przetwarzania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności.

Ponadto skupią się na rozwijaniu kompetencji z zakresu zarządzania, które wykorzystają podczas nadzorowania procesu produkcyjnego. Studenci poznają także zasady obsługi nowoczesnych maszyn i programów informatycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesuje Cię wpływ żywienia na kondycję człowieka i społeczeństwa i chciałbyś wspierać rozwój tej dziedziny poprzez udział w projektowaniu i wprowadzaniu w życie najnowszych rozwiązań technologicznych, jesteś ścisłym umysłem i bez problemu odnajdujesz się w zagadnieniach matematyki, biologii, chemii i fizyki, z chęcią poszerzyłbyś też wiedzę z zakresu każdej z nich, myślisz analitycznie i kreatywnie – potrafisz wyobrazić sobie krok po kroku etapy realizacji projektu, ale podążanie ścieżkami niestandardowych, interdyscyplinarnych pomysłów również nie jest Ci obce, studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować Technologię żywności i żywienia człowieka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia, studenci poświęcą trzy lub cztery semestry, po których uzyskają tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologia żywności i żywienia człowieka?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka? Przemysł spożywczy oferuje przyszłym absolwentom wiele dróg rozwoju a ich wybór zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań młodych osób wkraczających na rynek pracy.

Z powodzeniem odnajdziesz się w roli członka zespołów związanych z działalnością laboratoriów naukowo-badawczych – ten model pracy poznasz bowiem już w trakcie studiów.

Będziesz mógł zdecydować się na karierę doradcy w zakresie technologii i produkcji żywności, kontrolera jakości oraz osoby odpowiedzialnej za dowolny etap procesu produkcyjnego związanego z produktem spożywczym na poziomie menadżerskim i kierowniczym.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, bardzo często decydują się również na pracę w handlu wewnętrznym i zagranicznym, logistyce i dystrybucji żywności oraz zakładach różnych branż przemysłu spożywczego.

 

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • zespołach naukowo-badawczych związanych z działalnością laboratoriów analitycznych
 • doradcy w zakresie technologii i produkcji żywności
 • kontroler jakości
 • osoba odpowiedzialnej za dowolny etap procesu produkcyjnego związanego z produktem spożywczym – na poziomie menadżerskim i kierowniczym
 • handlu wewnętrznym i zagranicznym
 • logistyce i dystrybucji
 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Komentarze (0)