Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Technologia żywności i żywienia człowieka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technologia żywności i żywienia człowieka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • analiza żywności
 • chemia żywności
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • ogólna technologia żywności
 • opakowania żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • higiena i toksykologia żywności

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to łącznie pięć wydziałów, trzydzieści jeden katedr i dziesięć instytutów. A jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ofercie dydaktycznej? Na przykład Technologię żywności i żywienie człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z szeregu zagadnień, w gronie których wymienić można biotechnologię żywności, mikrobiologię, czy ocenę jakości surowców, oraz sposoby ich przechowywania i przetwarzania. Studenci poznają zasady żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz marketingu.
W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: chemia ogólna i nieorganiczna, analiza żywności, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technologia żywności, opakowania żywności, podstawy żywienia człowieka, higiena i toksykologia żywności, współczesne trendy w technologii żywności, ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. A co po studiach? Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego, gastronomii, zakładach żywienia zbiorowego, laboratoriach badań żywności, laboratoriach badań wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach naukowo-badawczych.
 

Opinie

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Aneta, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:
„Jeśli miałabym wystawić ocenę Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu, to byłaby to zdecydowanie piątka z plusem. Polecam tę uczelnię każdemu, kto chce zostać specjalistą w wymarzonej dziedzinie.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - ważne informacje

Technologia żywności i żywienia człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad działania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji żywności,
 • technik, metod i narzędzi oraz operacji jednostkowych  stosowanych w procesach przetwarzania żywności,
 • właściwości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • technik analizy żywności,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • organizacji, zarządzania i marketingu w przemyśle żywnościowym,
 • zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych,
 • technologii przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego,
 • technologii przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego, 
 • przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania w surowcach i produktach żywnościowych,
 • zasad racjonalnego żywienia,
 • budowy i działania biologicznego aktywnych składników żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • zakładach przemysłu fermentacyjnego,
 • gastronomii,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • laboratoriach badań żywności,
 • laboratoriach badań wody,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • placówkach dydaktycznych. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)