Zarządzanie jakością i analiza żywności

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Zarządzanie jakością i analiza żywności – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • statystyka matematyczna
 • chemia żywności
 • analiza żywności
 • technologie materiałowe
 • zarys technologii surowców roślinnych

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to edukacyjna wizytówka stolicy Dolnego Śląska. Pośród niemal trzydziestu kierunków kształcenia, kandydaci mogą wybrać, między innymi, Zarządzanie jakością i analizę żywności, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego oraz analizy produktów żywnościowych. Studenci poznają szereg zjawisk biologicznych i fizykochemicznych, które zachodzą podczas wytwarzania żywności, jak również zasady procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności. Uczą się dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie właściwości i jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym, a także uczą się odpowiedzialności zawodowej i etycznej za jakość i bezpieczeństwo żywności.
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, statystyka matematyczna, chemia żywności, analiza żywności, technologie materiałowe, zarys technologii surowców roślinnych, zarys technologii surowców zwierzęcych, ocena jakości produktów spożywczych, normalizacja produktów spożywczych, analiza rynku żywnościowego, analiza sensoryczna żywności, ustawodawstwo żywnościowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania jakością i analizy żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach, zakładach przemysłu spożywczego, gastronomii, zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach akredytujących.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Wiktoria, studentka Zarządzania jakością i analizy żywności mówi:
„Decyzję o wyborze uczelni podjęłam, gdy popatrzyłam na program studiów. Ten, proponowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wydał mi się, po prostu, najlepszy. Łatwa decyzja. Wybrałam najlepszą uczelnię.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie jakością i analizę żywności:

Absolwent kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizowania, modelowania i projektowania zjawisk podczas produkcji i przechowywania żywności,
 • analizowania modeli żywieniowych,
 • higieny produkcji i toksykologii żywności,
 • fizycznych i fizykochemicznych przemian surowców spożywczych,
 • rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w przechowalnictwie i przetwórstwie surowców i żywności,
 • zasad planowania eksperymentów,
 • weryfikacji metod analitycznych i systemów zarządzania jakością,
 • potencjału aplikacyjnego mikroorganizmów w przetwórstwie żywnościowym,
 • oceny zgodności produktu spożywczego z przepisami prawnymi i specyfikacjami, 
 • przeprowadzania nowoczesnych analiz jakościowych i ilościowych, 
 • opracowywania dokumentacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności:

Absolwent kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach,
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • gastronomii,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • jednostkach akredytujących.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki żywienie i żywność we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

Komentarze (0)