Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

31.01.2022

Ogrodnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ogrodnictwo w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ogrodnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gleboznawstwo
 • uprawa roli
 • agrofizyka
 • mikrobiologia
 • dendrologia
 • nasiennictwo
 • podstawy sadownictwa
 • nowe technologie w produkcji roślinnej
 • ochrona roślin
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia, która sięga swoją historią 1945 roku. Obecnie to dziesięć tysięcy studentów, którzy zdobywają wiedzę na pięciu wydziałach i prawie trzydziestu kierunkach. Jakich? Na przykład Ogrodnictwie, prowadzonym na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru biologii, chemii i ekonomii, która jest niezbędna do zrozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych, jak również ekonomiczno- prawnych fundamentów biznesu. Studenci poznają zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze i środowisku glebowym, funkcjonowanie organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, czy też wpływ produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to przygotowanie do wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych z użyciem technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: gleboznawstwo, uprawa roli, agrofizyka, mikrobiologia, dendrologia, nasiennictwo, podstawy sadownictwa, nowe technologie w produkcji roślinnej, ochrona roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, biotechnologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, rynek ogrodniczy, biologia molekularna, podstawy ogrodnictwa zrównoważonego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo- warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.
 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Dawid, student Ogrodnictwa mówi:
„Dostanie się na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu było moim edukacyjnym priorytetem. Nic więcej się dla mnie nie liczyło. Dobrze wiedziałem, że to świetna uczelnia i jej dyplom będzie bardzo dobrym rozpoczęciem kariery zawodowej. Teraz jestem studentem trzeciego roku i nigdy, nawet przez sekundę, nie pomyślałem, że mogłem wybrać inaczej.”
 
 
STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

OGRODNICTWO - ważne informacje

Ogrodnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad systematyki roślin,
 • mechanizmów regulacji procesów życiowych roślin,
 • interpretacji własności odmian i materiału siewnego,
 • funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • interpretacji zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka,
 • mechanizmów powstawania gleb,
 • prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych,
 • metod diagnostyki zasobności gleb i podłoży ogrodniczych,
 • procesów biologicznych roślin sadowniczych,
 • uprawy roślin ozdobnych,
 • prowadzenia szkółek drzew i krzewów ozdobnych,
 • rozmnażania materiału roślinnego,
 • ochrony roślin na podstawie informacji etiologicznych, epidemiologicznych i ekologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
 • przetwórstwie owocowo- warzywnym,
 • administracji,
 • usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • szkolnictwie. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)