Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „E” kandydaci odnajdą Elektrotechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznych, wśród których wymienić można komputerowe wspomaganie projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. 
W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka,  technika oświetlania terenów zewnętrznych, programowanie systemów wbudowanych, ekonomika w elektrotechnice, przemysłowe systemy wizyjne, systemy sterowania, teoria trakcji elektrycznej, zaawansowana edycja audiowizualna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych, uczelniach, bankach,  placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych.
Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Hubert, student Elektrotechniki mówi:
„Każdemu młodemu człowiekowi z ambicjami polecam naukę na Politechnice Warszawskiej. Tutaj nie ma czasu na nudę i czuje się, że naprawdę się studiuje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • inżynierii materiałowej,
 • stosowania metod numerycznych w technice,
 • metrologii,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 • projektowania i stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej,
 • instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Rekrutacja na studia przebiega systemem „krok po kroku”. Na początku musimy założyć indywidualne konto w specjalnym internetowym systemie, dzięki któremu zgłaszamy chęć przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego. W nim wprowadzamy uzyskane wyniki, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, a także otrzymujemy informacje o przebiegu rekrutacji i jej końcowym rezultacie. Cały proces rozpoczyna się późną wiosną, zazwyczaj w maju i czerwcu i trwa do lipca. Naturalnie, mogą zachodzić w nim zmiany jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Każda osoba, która otrzyma informację o dostaniu się na studia zobligowana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. To zestaw dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie, by móc oficjalnie cieszyć się z miana studenta Politechniki Warszawskiej. Co ważne, nie wolno dokumentów wysyłać pocztą i kurierem. Należy złożyć je osobiście. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości i jego kserokopię,
 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie i dyplom o uzyskaniu tytułu laureata, bądź finalisty konkursów i olimpiad,
 • dokument tożsamości do wglądu.

Jeśli nie możemy złożyć dokumentów rekrutacyjnych osobiście, osoba czyniąca to w naszym imieniu musi posiadać przy sobie specjalne upoważnienie. Brak złożenia dokumentów sprawi, że zostaniemy wykreśleni z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata. Wszyscy zainteresowani studiowaniem muszą opłacić postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli tego nie zrobią, nie wezmę udziału w procesie rekrutacyjnym. Numer konta bankowego jest indywidualny i przypisany do każdego internetowego konta kandydata. Opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Chcąc studiować Elektrotechnikę należy postawić przede wszystkim na „królową nauk”. To najważniejszy przedmiot dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na ten kierunek kształcenia. Jaki przedmiot można jeszcze wybrać? Dobrym pomysłem będzie fizyka. Oczywiście, nie zwalnia nas to z obowiązku poradzenia sobie z językiem polskim i językiem obcym. Konkurencja w wyścigu o indeks jest spora, zatem należy osiągnąć jak najlepsze wyniki ze wszystkich maturalnych przedmiotów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Będąc kandydatem na studia możemy obliczyć szanse w procesie rekrutacji. Służy temu specjalny wzór, do którego należy wprowadzić odpowiednie dane.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Z olimpiadami i konkursami wiedzy związane są nie tylko nagrody i intensywna nauka, lecz także ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie są olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego? Na przykład:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektrotechnicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym

Komentarze (0)