Elektrotechnika Politechnika Wrocławska

Elektrotechnika – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „E” kandydaci odnajdą Elektrotechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej realizowany jest na Wydziale Elektrycznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznych, wśród których wymienić można komputerowe wspomaganie projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. 
Studia na kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Elektroenergetyka, Elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne, Elektronika przemysłowa, Systemy wbudowane, Technika świetlna i multimedialna, Technika wysokich napięć i kompatybilność elektromagnetyczna, Automatyka przemysłowa. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka,  technika oświetlania terenów zewnętrznych, programowanie systemów wbudowanych, ekonomika w elektrotechnice, przemysłowe systemy wizyjne, systemy sterowania, teoria trakcji elektrycznej, zaawansowana edycja audiowizualna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych, uczelniach, bankach,  placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych.
Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Hubert, student Elektrotechniki mówi:
„Każdemu młodemu człowiekowi z ambicjami polecam naukę na Politechnice Warszawskiej. Tutaj nie ma czasu na nudę i czuje się, że naprawdę się studiuje.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • inżynierii materiałowej,
 • stosowania metod numerycznych w technice,
 • metrologii,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 • projektowania i stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej,
 • instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym

Komentarze (0)