Computer Science

Computer Science

Computer Science – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Jakie kierunki kształcenia czekają na przyszłych studentów? Na przykład te realizowane w języku angielskim, jak Computer Science, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych obszarów, w gronie których wyróżnić można: przetwarzanie informacji, modelowanie systemów, programowanie, czy projektowanie rozwiązań informatycznych. Studenci uczą się posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, obsługi sprzętu komputerowego i tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows.
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: calculus (rachunek różniczkowy), programming (programowanie), electronic principles (zasady elektroniczne), discrete mathematics (matematyka dyskretna), differential equations (równania różniczkowe), data transmission (transmisja danych), operating systems (systemy operacyjne), numerical methods (metody numeryczne). A co po studiach? Absolwenci Computer Science na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, branży gier komputerowych, firmach doradztwa informatycznego, sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego.
Przed wyborem odpowiedniej uczelni, kandydaci zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Radek, student Computer Science mówi:
„Studiować na Politechnice Warszawskiej to jak zdobyć cenną nagrodę za duży wysiłek. To prestiżowa uczelnia, w której każdy student zdobywa nowoczesną i praktyczną wiedzę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Computer Science na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Computer Science na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interpretowania pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji,
 • programowania,
 • konstruowania algorytmów z wykorzystaniem technik algorytmicznych,
 • analizy złożoności algorytmów,
 • architektury systemów komputerowych,
 • systemów operacyjnych,
 • technologii sieciowych,
 • grafiki i komunikacji człowiek- komputer.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Computer Science:

Absolwent kierunku Computer Science na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT,
 • branży gier komputerowych,
 • firmach doradztwa informatycznego,
 • sektorze nowoczesnych technologii,
 • instytucjach sektora finansowego.
 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Computer Science na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Computer Science - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Studia na Wydziale Matematyki i Technik Informacyjnych 

Komentarze (0)