Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Warszawskiej odbędzie się w terminie głównym od 6 czerwca do 6 lipca 2022 r. W przypadku kierunków Architektura i Architecture rekrutacja przeprowadzona zostanie od 5 do 24 maja 2022 r. Wyniki I tury rekrutacji na PW ogłoszone zostaną 11 lipca 2022 r.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w PW zakończy się 29 lipca 2022 r. Szczegółówe informacje znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 5 do 24 maja 2022

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 6 czerwca do 6 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 11 lipca 2022
Składanie dokumentów - I tura od 12 lipca do 15 lipca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura 18 lipca 2022
Składanie dokumentów - II tura od 19 lipca do 21 lipca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji - III tura 22 lipca 2022
Składanie dokumentów - III tura od 25 lipca do 26 lipca 2022

Zakończenie rekrutacji

29 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 6 czerwca do 13 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura 18 lipca 2022
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - I tura od 19 lipca do 21 licpa 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - II tura 22 lipca 2022
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - II tura od 25 lipca do 26 lipca 2022

Zakończenie rekrutacji filii PW w Płocku

30 lipca 2022

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Składanie dokumentów - (kierunek Architektura) od 3 września do 6 września 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji - (kierunek Architektura) 20 września 2022

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 2 sierpnia do 22 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 15 września 2022

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 2 sierpnia do 12 września 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura do 23 września 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji od 5 września do 9 września 2022
Składanie dokumentów od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) od 5 września do 9 września 2022
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 12 września 2022

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura do 12 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Warszawskiej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Politechnika Warszawska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Warszawska w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (60kierunków) i drugiego (51 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PW mogą aplikować na 61 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Warszawska kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • aerospace engineering
 • architecture
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka stosowana
 • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • biogospodarka
 • biotechnologia
 • budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
 • budownictwo
 • civil engineering
 • computer science
 • computer science and information systems
 • cyberbezpieczeństwo
 • ekonomia
 • electric and hybrid vehicles engineering
 • electrical engineering
 • elektromobilność
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • environmental engineering
 • fizyka techniczna
 • fotonika
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka
 • informatyka i systemy informacyjne
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria i analiza danych
 • inżynieria internetu rzeczy
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • matematyka
 • matematyka i analiza danych
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i projektowanie maszyn
 • mechanika pojazdów i maszyn roboczych
 • mechatronics
 • mechatronics of vehicles and construcion machinery
 • mechatronika
 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • ochrona środowiska
 • papiernictwo i poligrafia
 • power engineering
 • robotyka i automatyka
 • technologia chemiczna
 • telecommunications
 • telekomunikacja
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej: www.pw.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Warszawska

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na uczelnie techniczne w przeliczeniu na jedno miejsce aplikowało 4,3 osób, a Politechnika Warszawska jest zaliczana do jednej z najchętniej wybieranych uczelni w kraju. Na jedno miejsce przypadało średnio 7,7 kandydatów. Kandydaci na studia na Politechnikę Warszawską najczęściej wybierali takie kierunki, jak: informatyka, zarządzanie, budownictwo, informatyka stosowana oraz informatyka i systemy informacyjne.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie na Politechnikę Warszawską rekrutowało 11496 kandydatów, którzy złożyli 43047 aplikacji. Dane również obejmują Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską obejmowała ponad 60 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Politechnika Warszawska na studia I stopnia przygotowała 7495 miejsc, w tym 5835 na studia stacjonarne o raz 1660 na studia niestacjonarne. Do najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć m.in.: informatykę (2200), zarządzanie (1778), budownictwo (1712), informatykę stosowaną (1637) oraz informatykę i systemy informacyjne (1461).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Politechnikę Warszawską, według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. cyberbezpieczeństwo (22), inżynierię Internetu rzeczy (20), zarządzanie (20), automatykę i robotykę (17) oraz mechanikę i projektowanie maszyn (16).

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 06.07.2022 od 02.08.2022 do 29.08.2022
Studia II stopnia od 02.08.2022 do 29.08.2022 od 02.08.2022 do 29.08.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 06.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.08.2022 do 29.08.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 02.08.2022 do 29.08.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.08.2022 do 29.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Warszawska - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Warszawska: znaleziono 68

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aerospace engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architecture
Wydział Architektury PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PW

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
Wydział Inżynierii Lądowej PW

II stopnia

stacjonarne

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
Wydział Transportu PW

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Civil engineering
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science and information systems
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Electric and hybrid vehicles engineering
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Environmental engineering
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fotonika
Wydział Fizyki PW

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy informacyjne
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria internetu rzeczy
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i projektowanie maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronics
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronics of vehicles and construcion machinery
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia

stacjonarne

Robotyka i automatyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Telecommunications
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)