Environmental Engineering

Environmental Engineering

Environmental Engineering

Environmental Engineering

Environmental Engineering – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W gronie prawie pięćdziesięciu kierunków, kandydaci mogą znaleźć Environmental Engineering, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które zachodzą w środowisku. Studenci uczą się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe i wodociągowe. Ponadto, dowiadują się jak realizować i eksploatować obiekty.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: mathematics (matematyka), descriptive geometry (geometria opisowa), physics (fizyka), surveying (geodezja), biology and ecology (biologia i ekologia). Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Environmental Engineering na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, firmach zarządzających gospodarką komunalną. 
Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Konrad, student Environmental Engineering mówi:
„Jeśli powiem, że dobrze się studiuje na Politechnice Warszawskiej, to i tak powiem za mało. Zapraszam każdego, aby sam przekonał się jak fajne jest to miejsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Environmental Engineering na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Environmental Engineering na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
  • przewidywania, planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
  • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
  • procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku,
  • stosowania rysunku technicznego,
  • procesów przekazywania energii i ciepła,
  • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
  • budownictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Environmental Engineering:

Absolwent kierunku Environmental Engineering na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego,
  • firmach zarządzających gospodarką komunalną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Environmental Engineering na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Environmental Engineering - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Instalacji budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)