Telecommunications

Telecommunications

Telecommunications – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska kształci ponad trzydzieści sześć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi tych, realizowanych w języku angielskim. Przykładem jest Telecommunications, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji, sieci telekomunikacji mobilnej i przewodowej, czy też systemów informatycznych i multimedialnych. Ponadto, studenci uczą się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. 
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: teoria kolejkowania, algebra i teoria mnogości, podstawy pomiarów, podstawy programowania, architektura sieci telekomunikacyjnych, teoria obwodów, programowanie obiektowe, elementy i układy elektroniczne, systemy operacyjne, podstawy transmisji cyfrowej. A co po studiach? Absolwenci Telecommunications na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie jako operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawcy usług i oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi.
Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Igor, student Telecommunications mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej są ciekawe i skierowane do osób, które naprawdę chcą wiele osiągnąć. To studia dla ambitnych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Telecommunications na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Telecommunications na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • projektowania sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego,
  • przetwarzania obrazu i dźwięku,
  • projektowania systemów multimedialnych,
  • tworzenia specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji,
  • projektowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej  i mobilnej,
  • tworzenia infrastruktury wspomagającej procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Telecommunications:

Absolwent kierunku Telecommunications na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych,
  • dostawcy usług i oprogramowania telekomunikacyjnego,
  • nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Telecommunications na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Telecommunications - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektronicznym i Technik Informacyjnych

Komentarze (0)