Telecommunications

Telecommunications

Telecommunications

21.03.2022

Telecommunications – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku telecommunications na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku telecommunications w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku telecommunications znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria kolejkowania
 • algebra i teoria mnogości
 • podstawy pomiarów
 • podstawy programowania
 • sieci telekomunikacyjnych
 • teoria obwodów
 • programowanie obiektowe
 • elementy i układy elektroniczne

 

Politechnika Warszawska kształci ponad trzydzieści sześć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi tych, realizowanych w języku angielskim. Przykładem jest Telecommunications, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji, sieci telekomunikacji mobilnej i przewodowej, czy też systemów informatycznych i multimedialnych. Ponadto, studenci uczą się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny. 
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: teoria kolejkowania, algebra i teoria mnogości, podstawy pomiarów, podstawy programowania, architektura sieci telekomunikacyjnych, teoria obwodów, programowanie obiektowe, elementy i układy elektroniczne, systemy operacyjne, podstawy transmisji cyfrowej. A co po studiach? Absolwenci Telecommunications na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie jako operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawcy usług i oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi.
 
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Igor, student Telecommunications mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej są ciekawe i skierowane do osób, które naprawdę chcą wiele osiągnąć. To studia dla ambitnych.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TELECOMMUNICATIONS - ważne informacje

Telecommunications studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Telecommunications na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Telecommunications na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego,
 • przetwarzania obrazu i dźwięku,
 • projektowania systemów multimedialnych,
 • tworzenia specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w telekomunikacji,
 • projektowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej  i mobilnej,
 • tworzenia infrastruktury wspomagającej procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Telecommunications:

Absolwent kierunku Telecommunications na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie jako:
 • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych,
 • dostawcy usług i oprogramowania telekomunikacyjnego,
 • nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku telecommunications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)