Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo infomacyjne i cyberbezpieczeństwo w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo informacyjne państwa
 • teoria informacji, e- komunikacja
 • współczesne metody zarządzania
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego
 • ochrona informacji niejawnych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych. W rozrastającej się ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Bezpieczeństwo informacyjne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Studenci poznają reguły analizy newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, zasady tworzenia regulacji oraz postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo informacyjne państwa, teoria informacji, e- komunikacja, współczesne metody zarządzania, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona informacji niejawnych, metodologia nauk społecznych, teoria nauki o bezpieczeństwie. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa informacyjnego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber- ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Jarek, student Bezpieczeństwa informacyjnego mówi:

„Akademia Sztuki Wojennej to miejsce dla ludzi ambitnych, którzy chcą ze studiów wynieść jak najwięcej umiejętności i najwięcej zasobów praktycznej wiedzy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aktami prawnymi,
 • interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego,
 • realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
 • efektywnej komunikacji,
 • analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa,
 • analizy ryzyka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo informacyjne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa informacyjnego,
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia humanistyczne w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASW

Komentarze (0)